Ηλεκτρονική Διακίνηση και Διαχείριση Εγγράφων, δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης για την υποβολή και τη διαχείριση αιτημάτων πολιτών - αποδεκτών των ιατρικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου,  προβλέπονται μεταξύ άλλων στο έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών-Αγ. Σάββας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η επένδυση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Νοσοκομείου ανέρχεται στα 717.079,60 ευρώ και ο χρονικός ορίζοντας για την υλοποίηση της πράξης και των υπο-έργων του είναι 20 μήνες. Συγκεκριμένα, η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται στις 31/12/2025 και το έργο χρηματοδοτείται  από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης, αφορά τον ολοκληρωμένο ψηφιακό μετασχηματισμό του ΓΑΟΝΑ "Άγιος Σάββας" και ως φυσικό αντικείμενο περιέχει την προμήθεια εξοπλισμού και εφαρμογών ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνιών) με γνώμονα την πλήρη εξυπηρέτηση των αποδεκτών των υπηρεσιών που παρέχει.

Το έργο (η πράξη) περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

Προμήθεια Εξοπλισμού ΤΠΕ για τις ανάγκες του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Νοσοκομείου. 

Η εν λόγω προμήθεια αφορά: προσωπικούς υπολογιστές - σταθμούς εργασίας, tablet εργασίας για το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου, Μεταγωγείς Δικτύου (Switches), Βομβητές Ιατρικού Προσωπικού καθώς και εξοπλισμό δικτύου Wi-Fi.  

Οι εφαρμογές που απαιτούνται και για τις οποίες έχει διαγνωστεί η ανάγκη λειτουργίας τους εντός του Νοσοκομείου Άγιος Σάββας, για την δραστηριότητα των μονάδων και την ορθή υλοποίηση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου προς το κοινό με βάση και τα σύγχρονα εργαλεία ΤΠΕ, αφορούν: 

-την προμήθεια και εγκατάσταση σε λειτουργία συστήματος και κατ' επέκταση αδειών χρήσης για την Ηλεκτρονική Διακίνηση και Διαχείριση Εγγράφων (σύστημα Document Management System για διακόσιους (200) χρήστες), 

-τη δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης και την προμήθεια και εγκατάσταση σε λειτουργία συστήματος για την υποβολή και τη διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών - αποδεκτών των ιατρικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου 

-την προμήθεια και εγκατάσταση σε λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικών ραντεβού και ψηφιακής επικοινωνίας, 

-την προμήθεια και εγκατάσταση σε λειτουργία συστήματος αυτόματης απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων με δυνατότητα χρήσης από πενήντα (50) χρήστες εντός του Νοσοκομείου Άγιος Σάββας

Για όλα τα προαναφερόμενα συστήματα - εφαρμογές έχουν προβλεφθεί οι σχετικές ανά περίπτωση υπηρεσίες εγκατάστασης, διασύνδεσης με λοιπά εφαρμοσμένα συστήματα που το Νοσοκομείο διαθέτει σε λειτουργία, υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιλοτικής λειτουργίας, καθώς και η αναγκαία παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καλής λειτουργίας των προαναφερόμενων εφαρμογών. 

H πράξη θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων υπο-έργων:

Υπο-έργο 1: Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ 

Υπο-έργο 2: Προμήθεια έτοιμου λογισμικού ΤΠΕ 

Υπο-έργο 3: Προμήθεια εφαρμογών ΤΠΕ που θα δημιουργηθούν για το ΓΑΟΝΑ 

Υπο-έργο 4: Υπηρεσίες Εγκατάστασης, διασύνδεσης, εκπαίδευσης, πιλοτικής λειτουργίας και υποστήριξης των εφαρμογών ΤΠΕ.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Μη επεμβατική ''εικονική βιοψία'' σαρώνει το δέρμα για καρκινικά κύτταρα
Φόρουμ - Δελφών: 1 στους 3 Έλληνες διαφωνούν με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στα παιδιά
Συμβουλές για να αντιμετωπίσετε το άγχος πριν από μια ιατρική εξέταση