Η ανάγκη για προσιτή διαχείριση κρίσιμων πληροφοριών των ασθενών κατέστησε απαραίτητη την δημιουργία του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος αρχείων υγείας (EHR) και την παρουσία του σε κάθε τμήμα.

Ακολουθώντας μια ισχυρή στρατηγική εταιρικής απεικόνισης, οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να προστατεύσουν το μέλλον, τις δραστηριότητές τους και να προωθήσουν την ικανότητά τους να δημιουργήσουν μια ολιστική εικόνα των ασθενών και να εξορθολογίσουν την παροχή φροντίδας.

Το ανόμοιο τοπίο του σήμερα

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, τα διαγνωστικά κέντρα διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στο ταξίδι της υγειονομικής περίθαλψης του ασθενούς. Συχνά, τα εργαστήρια είναι ο πρώτος σταθμός στην παροχή φροντίδας, με σχεδόν κάθε ειδικότητα να βασίζεται σε αυτά με κάποιο τρόπο. Υπάρχουν επίσης αυξανόμενες προσδοκίες από ασθενείς, κλινικούς ιατρούς, διοικητικούς υπαλλήλους και στελέχη να εργαστούν πιο αποτελεσματικά και απρόσκοπτα.

Στην περίπτωση δε του ασθενούς το σύστημα απεικόνισης κάθε τμήματος – όπως ογκολογικό, καρδιολογικό ή νευρολογικό – λειτουργεί πολλές φορές απομονωμένα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συχνά διπλών ή ελλιπών διαγνωστικών δεδομένων, που βλάπτουν την παραγωγικότητα, σπαταλούν πόρους και επηρεάζουν την έγκαιρη φροντίδα για ασθενείς των οποίων η ζωή θα μπορούσε να εξαρτηθεί από αυτό.

Πέρα από τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η έλλειψη συγχρονισμού δεδομένων στη φροντίδα των ασθενών, πρέπει επίσης να εξετάσουμε τι σημαίνει αυτό για την εμπειρία του προσωπικού. Ο χρόνος που αφιερώνεται στην εξεύρεση και διαχείριση δεδομένων για την εκπλήρωση των καθηκόντων διοικητικής αναφοράς σημαίνει λιγότερο χρόνο με τους ασθενείς και υψηλότερο κίνδυνο εξουθένωσης. Είναι καιρός λοιπόν να βρούμε μια λύση για τη βελτίωση της οπτικοποίησης και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών.

Η δύναμη μια ενιαίας λύσης

Η επιδίωξη μιας εναρμονισμένης στρατηγικής απεικόνισης καθοδηγείται από τον αυξανόμενο όγκο δεδομένων, καθώς και από την επιθυμία να γίνει η μετάδοση, η αποθήκευση, η εμφάνιση και η ανάλυση των πολλών τύπων δεδομένων ευκολότερη και αποτελεσματικότερη.

Από τη σκοπιά του γιατρού, μια εναρμονισμένη λύση απεικόνισης μεταμορφώνει τον τρόπο εργασίας τους. Με πρόσβαση σε μία ολοκληρωμένη λύση, οι κλινικοί γιατροί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ενοποιημένη προβολή της κατάστασης ενός ασθενούς σε μία οθόνη, ακόμα και αν ένας ασθενής παρουσιάζει πολλαπλές διαφορετικές σαρώσεις ή πολυδιάστατα δεδομένα.

Μειώνοντας δε τη μη κλινική εργασία ή τον χρόνο που αφιερώνεται στην ανίχνευση πληροφοριών που λείπουν, οι κλινικοί γιατροί μπορούν να αφοσιωθούν στην φροντίδα των ασθενών. Οι ασθενείς αποκομίζουν επίσης τα οφέλη μιας λύσης που προσφέρει η ολοκληρωμένη απεικόνιση, καθώς οι κλινικοί γιατροί μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια νέα κατανόηση των επιλογών διάγνωσης και θεραπείας και να είναι πιο σίγουροι για το πρόγραμμα θεραπείας που έχουν επιλέξει.

Κοιτάζοντας το μέλλον, εάν καταφέρουμε να ενσωματώσουμε πλήρως μια εναρμονισμένη διαγνωστική λύση που συνδέει όλους τους διαγνωστικούς τομείς και μπορεί να «μιλήσει» με ένα ενιαίο σύστημα σε όλους τους εμπλεκόμενους, θα δοθεί η δυνατότητα στους οργανισμούς παροχής υγειονομικής περίθαλψης να λειτουργούν αφ` ενός μεν με λιγότερους σπαταλούμενους πόρους και χρόνο καθυστέρησης και αφ` ετέρου θα δοθεί πρόσβαση στις ομάδες φορντίδας στις σωστές πληροφορίες τη σωστή στιγμή.