Αντιυπερτασικά φάρμακα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο ατοπικής δερματίτιδας στους ηλικιωμένους, αναφέρει νέα έρευνα στο JAMA Dermatology.

Και το μέγεθος της επίδρασης είναι μεγαλύτερο για τα διουρητικά και τους αποκλειστές διαύλων ασβεστίου.

Ο Morgan Ye, του University of California in San Francisco, εξέτασε αν αντιυπερτασικά φάρμακα συνδέονται με ατοπική δερματίτιδα σε ανθρώπους 60 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έπασχαν από αυτήν όταν ξεκίνησε η έρευνα.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η συνολική εμφάνιση της πάθησης ήταν 6,7% σε 1.561.358 ηλικιωμένους κατά τη διάρκεια 6 ετών.

Η εμφάνιση ατοπικής δερματίτιδας ήταν υψηλότερη σε όσους λάμβαναν αντιυπερτασικά έναντι όσων δεν λάμβαναν (12 έναντι 9 ανά 1.000 ανθρωποέτη).

Συμμετέχοντες που έλαβαν κάποιο αντιυπερτασικό φάρμακο είχαν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για ατοπική δερματίτιδα σε προσαρμοσμένες αναλύσεις.

Όταν αξιολογήθηκε χωριστά κάθε κατηγορία αυτών των φαρμάκων, το μεγαλύτερο μέγεθος επίδρασης είχαν τα διουρητικά και οι αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, ενώ το μικρότερο οι βήτα αποκλειστές και οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης.

Πηγές:
JAMA Dermatology.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πόσο ωφέλιμη είναι η άσκηση καρδιοπαθών με παρακολούθηση εξ αποστάσεως [ελληνική μελέτη]
Με ποιους τρόπους προσπαθούν οι Έλληνες να κόψουν το κάπνισμα [πίνακας]
Η MSD ανταγωνίζεται την Pfizer στην αγορά εμβολίων για τον πνευμονιόκοκκο μετά την έγκριση του FDA