Τον κίνδυνο επιπλοκών μετά από βαριατρική ή μεταβολική επέμβαση κατά της παχυσαρκίας, κατέγραψε ομάδα επιστημόνων από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Obesity Surgery.

Μελετήθηκαν δεδομένα από 75 χειρουργικά κέντρα διαφόρων χωρών (και από την Ελλάδα), τα οποία προέρχονταν συνολικά από 1.036 ασθενείς.

Σκοπός της μελέτης ήταν να συγκεντρωθούν αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια της βαριατρικής και μεταβολικής χειρουργικής και σε συνδυασμό με άλλες επεμβάσεις, όπως χολοκυστεκτομη, αποκατάσταση κοιλιακής κήλης ή διαφραγματοκήλης.

Αξιολογήθηκαν η θνητότητα και η νοσηρότητα 30 ημέρες μετά την επέμβαση.

Το γαστικό by-pass και η αποκατάσταση διαφραγματοκήλης ήταν ο πιο συχνός συνδυασμός επεμβάσεων, με το γαστρικό by-pass να έχει το υψηλότερο ποσοστό νοσηρότητας (20,6%), ακολουθούμενο από το γαστρικό μανίκι (10,5%).

Περισσότερες από μία συνδυασμένες επεμβάσεις είχαν υψηλότερη νοσηρότητα μεταξύ όλων των συνδυασμών (17,1%).

Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε πρωτογενή βαριατρική χειρουργική επέμβαση σε συνδυασμό με άλλη επέμβαση είχαν έντονη αύξηση σε ποσοστό επιπλοκών 30 ημερών σε σύγκριση με τους ασθενείς που υποβλήθηκαν μόνο σε βαριατρική και μεταβολική επέμβαση (12,7% έναντι 7,1%).

Σύμφωνα με τη συντακτική ομάδα, ο συνδυασμός επεμβάσεων αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών, αλλά οι περισσότερες είναι ήπιες και δεν απαιτούν περαιτέρω θεραπεία.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Οι UNI-PHARMA & InterMed, κοντά στα παιδιά των εργαζομένων
Σύλλογος Πεταλούδα: Η καμπάνια "Φρόντισε ότι σε στηρίζει" - 1ος κύκλος
Δύο παιδιά με καρκίνο από το κατεστραμμένο νοσοκομείο του Κιέβου στην Αυστρία