Ανάσα φαίνεται να παίρνουν οι προμηθευτές, όχι γιατί πληρώθηκαν τα χρέη, αλλά γιατί κάτι άρχισε να 'κινείται', τουλάχιστον από πλευράς Εθνικής Τράπεζας που ανέλαβε να διαχειριστεί τα ομόλογα…

Η Τράπεζα, όρισε ότι το ίδιο στέλεχος που είχε ασχοληθεί με την εξόφληση των προμηθευτών στην προηγούμενη ρύθμιση, θα 'τρέξει' το θέμα και αυτή τη φορά.

Και επειδή η αγορά θυμάται τα αποτελεσματικά στελέχη, το σχολίαζε θετικά…