Δραστική φαίνεται πως μπορεί να είναι η εξοικονόμηση στα ασφαλιστικά ταμεία από τους κεντρικούς διαγωνισμούς της ΕΠΥ…

Η τελευταία απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού για τα είδη αγγειοπλαστικής έφερε τιμές στα στεντς από 150-270 ευρώ για τα απλά μεταλλικά, 447-780 ευρώ για αυτά που εκλύουν φάρμακο και για τα μπαλόνια από 80-116 ευρώ.

Αντίστοιχα τα ταμεία πληρώνουν για τα πρώτα μέχρι 500 ευρώ, τα δεύτερα από 800-1.500 ευρώ και για τα τελευταία από 400-550 ευρώ…

Το θέμα είναι ότι μεταξύ των προμηθευτών επικράτησαν τελικά, μόνο τρεις γνωστές πολυεθνικές…