Ερευνητές χρησιμοποίησαν την τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης για να αναπτύξουν εξατομικευμένες ιατρικές συσκευές που μπορούν να χορηγήσουν αντιβιοτικά και χημειοθεραπεία με στοχευμένο τρόπο.

Ο ερευνητής Horacio D'Agostino, του Louisiana State University Health Sciences Center (LSUH), στο Shreveport, δήλωσε ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση επιτρέπει τη δημιουργία υλικών για εξατομικευμένη ιατρική.

Πρόσθεσε ότι αυτή δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν συσκευές που ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες των ασθενών, από τη μοναδική τους ανατομία έως συγκεκριμένες ιατρικές απαιτήσεις. Και ως εργαλεία στην επεμβατική ραδιολογία, τέτοιες συσκευές είναι μέρος των επιλογών αγωγής που είναι λιγότερο παρεμβατικές σε σχέση με την παραδοσιακή χειρουργική.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης, οι ερευνητές ανέπτυξαν βιοενεργό νήμα, σφαιρίδια χημειοθεραπείας, καθετήρες και στεντς που περιείχαν αντιβιοτικά ή χημειοθεραπευτικούς παράγοντες.

Στη συνέχεια η ομάδα εξέτασε τις συσκευές σε καλλιέργειες κυττάρων για να διαπιστώσει αν μπορούσαν να καταστείλουν την ανάπτυξη βακτηρίων και καρκινικών κυττάρων.

Η ομάδα του D'Agostino ανακάλυψε ότι όταν εστίασαν στους καθετήρες που περιείχαν αντιβιοτικά που απελευθέρωναν αργά το φάρμακο, η συσκευή κατέστειλε την ανάπτυξη των βακτηρίων.

Τα ευρήματα ανακοινώθηκαν στο συνέδριο της Society of Interventional Radiology στην Ατλάντα.

 

Πηγές: Ξένος τύπος.