Οι άδειες ακτινοπροστασίας για όσους εργάζονται σε χώρους με ιοντίζουσες ακτινοβολίες, ακολουθούν διεθνή στάνταρντ, τα οποία υιοθετούνται με ρυθμίσεις στο εσωτερικό της κάθε χώρας.

Η κρίση όμως, οδηγεί σε μέτρα αύξησης της παραγωγικότητας, στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να γίνουν άμεσες εξοικονομήσεις και περικοπές.

Από την άλλη βέβαια, από το σχολείο γνωρίζουμε, πως η ακτινοβολία είναι αθροιστική και δεν φεύγει, ποτέ. Και επίσης γνωρίζουμε ότι το μόνο έμβιο ον που δεν επηρεάζεται από την ακτινοβολία είναι η κατσαρίδα....

Και σήμερα, οι νοσηλευτές με αφορμή τις κινητοποιήσεις για την τροπολογία της περικοπής των αδειών, προχώρησαν σε σχετικές δηλώσεις: 'δεν ανήκουμε στο είδος'…