Νομίζουν στο υπουργείο Εργασίας ότι ολοκληρώθηκε ο συμψηφισμός χρεών νοσοκομείων με τις φαρμακευτικές και τις οφειλές τους για το rebate και το εισιτήριο εισόδου στη λίστα των Ταμείων…

Η εγγραφή του ποσού μπορεί να είναι ικανοποιητική από πλευράς υπουργείου για την τρόικα, στην ουσία όμως τα άλλα δύο μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία, δηλαδή οι φαρμακευτικές και το υπουργείο Υγείας, συμφωνούν ότι πολλά ακόμη μένουν να γίνουν…

Οι μεν φαρμακευτικές θέτουν θέμα συμψηφισμού της οφειλής τους με το σύνολο των υποχρεώσεων προς αυτές για τα προηγούμενα χρόνια και για όλα τα νοσοκομεία, και όχι για τα 30 νοσοκομεία που μετείχαν στη διαδικασία οφειλών και απαιτήσεων. Το δε υπουργείο Υγείας, διαπιστώνει ελλείψεις στοιχείων από φαρμακευτικές, άρα και νέες οφειλές…

Δύσκολο εγχείρημα ο συμψηφισμός όταν απαιτεί 'τριγωνικούς' υπολογισμούς…