Ανοσο-ογκολογία, στοχευμένες θεραπείες, μόνες και σε συνδυασμό μεταξύ τους ή με συμβατική χημειοθεραπεία έχουν επιφέρει επαναστατικές αλλαγές.

Η “Εταιρεία Μελέτης Νέων Φαρμάκων” και η Β’ Παθολογική-Ογκολογική Κλινική του ΓΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας» με συνδιοργανωτές την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου (ΕΛΙΕΚ) διοργανώνουν φέτος το 6ο Επιστημονικό Forum «Τα νέα φάρμακα στην ογκολογία: από την έρευνα στην κλινική πράξη».

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 10 Μάϊου έως το Σάββατο 12 Μάϊου σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.
Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Με τη λήξη του συνεδρίου θα δίνεται πιστοποιητικό σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος.