Μετά το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με Κυστική Ίνωση, μαθαίνουμε ότι σειρά έχει το Εθνικό Μητρώο Παιδιών με καρκίνο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται 350 παιδιά με καρκίνο. Αναμφίβολα, η δημιουργία τους είναι ένα σημαντικό βήμα για την χώρα και την υγεία, όπου κοινό μυστικό είναι ότι απουσιάζουν τα επιδημιολογικά στοιχεία.

Τουλάχιστον όσον αφορά το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με Κυστική ‘Ινωση, σύμφωνα και με την σχετική ενημέρωση, οι ασθενείς θα έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία θα μπορούν να ζητήσουν σε ηλεκτρονική μορφή (αναγνώσιμο από μηχανή μορφή) σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων/ΓΚΠΔ και GDPR.

Το δικό μου το ερώτημα είναι αν αυτό θα ισχύει σε όλα τα Μητρώα, γιατί ακούστηκαν κάποιες αντιδράσεις....