Λουίζης Ριανκούρ 26, 115 23 Αμπελόκηποι, Αθήνα
Τηλ./Fax: 210.69.17.125

e-mail: info@lifelinehellas.gr
URL: http://www.lifelinehellas.gr