Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση και έχει συσταθεί το Μάιο του 2006 υπό μορφή Κοινωφελούς Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου.

Έχει πρόγραμμα δράσης για παροχή φροντίδας, προστασίας και ασφάλειας στους ηλικιωμένους, συνεργαζόμενη με τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Δήμων.

Το πρόγραμμα αφορά σε όλους τους ηλικιωμένους (65 ετών και άνω) ανεξάρτητα από την οικονομική ή την οικογενειακή τους κατάσταση. Ωστόσο, δίνεται προτεραιότητα σε όσους ζουν μόνοι και το εισόδημα τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη αυτονομία τους.

Η ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ αποτελεί πρωτοβουλία της Κοινωνίας των Ενεργών Πολιτών, έτσι ώστε μαζί με την Πολιτεία και τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις να δοθεί διέξοδος στα προβλήματα Εγκατάλειψης, Απομόνωσης, Μαρασμού και Ανασφάλειας, που βιώνουν οι περισσότεροι ηλικιωμένοι στην Ελλάδα.

Σήμερα, η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ οργανώνεται για να εισέλθει σε μία νέα εποχή.

Βασιζόμενοι στη γνώση και στην εμπειρία των μελών μας, όπως και στη συνδρομή προσωπικοτήτων της δημόσιας ζωής, φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε ως κοινωνία των ενεργών πολιτών, ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στην πολιτεία και στις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις.

Με δραστηριότητες και παρεμβάσεις, που ενσωματώνουν την επιστημονική γνώση με την ουσιαστική κοινωνική παρέμβαση και την επικοινωνιακή δύναμη με την αποτελεσματικότητα, σκοπός της οργάνωσης είναι να καταφέρει να θέσει, σε συναγερμό, σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του χρόνου, όλες τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη οι ηλικιωμένοι για να συνεχίσουν να υποδέχονται την κάθε τους μέρα σα δώρο από το χρόνο, απολαμβάνοντας την καθημερινότητα μέσα στο δικό τους χώρο και με την υπερηφάνεια ότι μπορούν πια να μην είναι το βάρος της οικογένειας.