Μία ομάδα ανθρώπων με επιστημονική γνώση και εμπειρία στο χώρο της κοινωνικής μέριμνας καθώς και της σωματικής και ψυχικής υγείας, ευαισθητοποιημένοι από τα υπάρχοντα προβλήματα στην οργανωμένη και ουσιαστική στήριξη των ηλικιωμένων, αποτέλεσαν τον πυρήνα για την ίδρυση του Κοινωφελούς Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου Τηλεειδοποίησης & Βοήθειας στο Σπίτι, που ονομάστηκε «ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ».

Η ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των ηλικιωμένων (65 ετών και άνω) αριθμεί στην Ελλάδα 2.500.000 ανθρώπους και αποτελεί το 19% του πληθυσμού της χώρας μας.

Η Πολιτεία με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θεσπίσει και λειτουργεί μέσω των Δήμων τα προγράμματα Βοήθεια Στο Σπίτι.

Μέσω των προγραμμάτων αυτών εξυπηρετείται ένας πολύ μικρός αριθμός ηλικιωμένων, που διαβιούν απολύτως μοναχικά και είναι άποροι. Η εξυπηρέτηση σε αυτούς παρέχεται μόνο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 07:30 – 14:30).

Οι Δήμοι, όπως συμβαίνει στους δημόσιους φορείς, δεν έχουν αρκετά χρήματα για να χρηματοδοτήσουν τόσο σύγχρονα τεχνολογικά υποστηρικτικά μέσα, όσο και τους μισθούς περισσότερων εργαζομένων. Εξυπηρετούν τόσους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας όσους μπορούν να προλάβουν να εξυπηρετήσουν οι υπάλληλοι στο χρόνο εργασίας τους.

Ατυχώς, διάφορες αξιόλογες, ως προς την σύλληψή τους, πρωτοβουλίες της πολιτείας στο χώρο της άμεσης εξυπηρέτησης και βοήθειας ευπαθών ομάδων πολιτών, είναι υποτυπώδης, αφού δε γίνονται οργανωμένα ή ακόμα και ανύπαρκτες κατά την νύχτα, τις αργίες κλπ.

Το κενό που υπάρχει είναι γνωστό και προβάλλεται από τα ΜΜΕ σε καθημερινή βάση.

Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ.