Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας, έως και το 1998, ειδική απασχόληση στον τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων. 20ετείς Αστρολογικές σπουδές και μελέτες, Διδασκαλία Αστρολογίας, Συμβουλευτική. Αστρώον Σπουδαστήριο Συμβολισμών Λεωφ. Αλεξάνδρας 201 και Πανόρμου Τ.Κ. 11523 Τηλ.: 210 6400966 e-mail:[email protected] Αστρολογία, Μυθολογία & Ιστορία, Φιλοσοφία & Επιστήμη, Θεραπευτικές Μέθοδοι & Τεχνικές, Α ν ά λ υ σ η Ω ρ ο σ κ ο π ί ο υ, Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ·Πηγή έμπνευσης και πράξης το αστρώο περιβάλλον, προκαλεί ενδιαφέρον στον άνθρωπο, από τα παλιά χρόνια μέχρι σήμερα. ·Η Αστρολογία, η παλιά Πανεπιστήμη, αναζητά στις μέρες μας μια νέα υπόσταση. -Συνθέτει τον φιλοσοφικό στοχασμό με τη σύγχρονη Επιστήμη, -Δημιουργεί νέες σχέσεις με τη μέθοδο, το πείραμα, τη στατιστική, -Καταθέτει παρατηρήσεις και συμπεράσματα για την ύπαρξη και την εξέλιξη, -Προτείνει προσωπικές και συλλογικές λύσεις σχετικά με το Ζην. -Νόηση, φιλοσοφία, επιστήμη, εμπειρία και εσωτερική γνώση κατατίθενται σε μια προσπάθεια ολιστικής θεώρησης της ανθρώπινης ύπαρξης και εξέλιξης. Με αυτές τις σκέψεις ξεκίνησε και λειτουργεί επί 10 συνεχή έτη, το Αστρώον Σπουδαστήριο Συμβολισμών έτοιμο να μοιραστεί μαζί σας αναζήτηση και γνώση. Διευθύνουσα Σπουδών: Κατερίνα Σουτλόγλου