Η τοξοπλάσμωση αποτελεί παρασιτική λοίμωξη που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην εγκυμοσύνη. Οι γάτες μπορεί να είναι φορείς και να μεταδώσουν τη λοίμωξη μέσω των κοπράνων τους.

Το Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Νόσων των ΗΠΑ προσφέρει τις παρακάτω συμβουλές για να μειωθεί ο κίνδυνος μιας εγκύου να προσβληθεί από τοξοπλάσμωση:

  • Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης να αναθέσετε σε άλλον τον καθαρισμό της λεκάνης της γάτας. Αν είστε η μόνη που μπορεί να την καθαρίσει, να φοράτε γάντια και να πλένετε σχολαστικά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό στη συνέχεια.
  • Βεβαιωθείτε ότι η λεκάνη της γάτας καθαρίζεται καθημερινά
  • Μην αφήνετε τα κατοικίδια να βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς έτσι μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος προσβολής από τοξοπλάσμωση
  • Αποφύγετε την επαφή με οποιαδήποτε αδέσποτη γάτα.

Πηγές:
Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Νόσων των ΗΠΑ.