Ο λόξυγκας παρατηρείται όταν το διάφραγμα κινείται ακούσια. Ο σπασμός αυτός οδηγεί τις φωνητικές χορδές να κλείσουν γρήγορα, προκαλώντας τον ήχο του λόξυγκα. Γενικά, ο λόξυγκας υποχωρεί μετά από λίγα λεπτά.

Παράγοντες που προκαλούν λόξυγκα, σύμφωνα με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ, είναι οι εξής:

  • Εγχείριση στην κοιλιακή χώρα
  • Παθήσεις όπως η πνευμονία ή η πλευρίτιδα, που επηρεάζουν τα νεύρα του διαφράγματος
  • Το ποτό ή η κατανάλωση καυτερών ουσιών
  • Εισπνοή επιβλαβών αναθυμιάσεων
  • Η ύπαρξη εγκεφαλικού επεισοδίου ή όγκου που επηρεάζουν το κέντρο λόξυγκα του εγκεφάλου.

Πηγές:
Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ.