Προβλήματα στη βραχυπρόθεσμη μνήμη φαίνεται πως εμφανίζουν οι άνθρωποι με χρόνιο πόνο στην πλάτη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας έρευνας.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Jonathan Ling, του Πανεπιστημίου Keele της Βρετανίας, συνέκριναν 50 άτομα με πόνο στην πλάτη και 50 χωρίς πόνο. Οι εθελοντές απάντησαν σε ερωτηματολόγιο σχετικά με το πόσες φορές βίωσαν ότι είχαν πρόβλημα με τη μνήμη τους σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα το ερωτηματολόγιο εξέτασε τη χρήση βοηθητικών μεθόδων για τη μνήμη. Σε σύγκριση με τους εθελοντές που δεν εμφάνιζαν πόνο στην πλάτη, όσοι πονούσαν εμφάνισαν σε σημαντικό ποσοστό προβλήματα μνήμης, για μελλοντικές ενέργειες, για παράδειγμα σε ότι αφορά τα ραντεβού, τις προθέσεις ή τα ψώνια σε κάποιο μαγαζί.

Στην πρώτη ομάδα, όσοι ελάμβαναν τις μικρότερες ποσότητες αναλγητικών κάθε μέρα εμφάνιζαν τα λιγότερα προβλήματα μνήμης σε σχέση με όσους έπαιρναν μέτριες ή μεγάλες ποσότητες αναλγητικών.

Μια πιθανή εξήγηση είναι πως τα ευρήματα ίσως σχετίζονται με τη σχέση πόνου και στρες και στο αποτέλεσμα που έχει στις νοητικές λειτουργίες. Άλλη εξήγηση ενδεχομένως είναι ότι ευθύνονται τα γλυκοκορτικοειδή στα οποία ίσως έχουν εκτεθεί οι ασθενείς.

Οι ερευνητές αισιοδοξούν ότι τα αποτελέσματα της μελέτης θα βοηθήσουν ενδεχομένως στη φροντίδα των ασθενών με χρόνιο πόνο στην πλάτη και στην εκμάθηση μεθόδων που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τη μνήμη τους.