Ένας τραυματισμός στον αστράγαλο μπορεί ενδεχομένως να είναι δύσκολο να διαγνωστεί ως κάταγμα αλλά οποιοσδήποτε εμφανής τραυματισμός αστραγάλου θα πρέπει να αξιολογηθεί από γιατρό.

Η Αμερικανική Ακαδημία Ορθοπαιδικών Χειρουργών σημειώνει ότι στα συμπτώματα κατάγματος του αστραγάλου περιλαμβάνονται.

  • Άμεσος και σοβαρός πόνος
  • Μελάνιασμα
  • Οίδημα
  • Ο τραυματισμός είναι ευαίσθητος στην αφή
  • Ανικανότητα να τεθεί βάρος στον αστράγαλο
  • Το οστό φαίνεται παραμορφωμένο ή εκτός θέσης.

Πηγές:
ρικανική Ακαδημία Ορθοπαιδικών Χειρουργών.