Στο περιοδικό ‘Cancer’, ερευνητές στις ΗΠΑ αναφέρουν στοιχεία για 4.051 γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση που είχαν αρχικό τεστ αίματος για CA125, και χωρίστηκαν σε 3 ομάδες με βάση τα συμπτώματα. Το CA125 αφορά πρωτεΐνη που είναι σε υψηλά επίπεδα σε πολλές, αλλά όχι όλες, τις γυναίκες με καρκίνο ωοθηκών και μπορεί ενδεχομένως να αυξηθεί και από αβλαβείς κύστες.

Σε διάστημα 11 ετών, ποσοστό 83% των γυναικών παρέμεινε στην κατηγορία φυσιολογικού βάρους και υποβαλλόταν σε εξέταση αίματος σε ετήσια βάση.

Περίπου ποσοστό 14% ήταν στην ενδιάμεση ομάδα και έπρεπε να επαναλάβει την εξέταση σε 3 μήνες.

Σχεδόν 3% ήταν υψηλού κινδύνου και παραπέμφθηκαν για διακολπικό υπερηχογράφημα ως δεύτερο βήμα αξιολόγησης και επίσκεψη σε γυναικολόγο ογκολόγο.

Οι 4 γυναίκες στην έρευνα, με επιθετικό καρκίνο των ωοθηκών, ήταν μέρος της έρευνας για τουλάχιστον 3 χρόνια με χαμηλού κινδύνου σκορ στην εξέταση αίματος πριν την άνοδο των επιπέδων CA125.

Η Dr. KarenLu, του University of Texas MD Anderson Cancer Center, στο Χιούστον, κατέληξε ότι δεδομένης της χαμηλής εμφάνισης του καρκίνου των ωοθηκών στο γενικό πληθυσμό μια στρατηγική εξέτασης που ελαχιστοποιεί τις μη αναγκαίες εγχειρήσεις λόγω λανθασμένων θετικών αξιών είναι σημαντική.

Το γενικά αποδεκτό όριο για την ισορροπία κινδύνου οφέλους θα ήταν ο εντοπισμός του 10% των επιθετικών καρκίνων ωοθηκών σε όσες υποβλήθηκαν σε εγχείρηση. Στηνέρευνα,ηθετικήπρογνωστικήτιμήήταν 40%.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι η στρατηγική για την εξέταση της νόσου σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση ήταν τέλεια στον εντοπισμό ασθενών χωρίς καρκίνο ωοθηκών που δεν υποβλήθηκαν σε εγχείρηση.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι δεν αλλάζει η πρακτική επί του παρόντος.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι περιμένουν για τα αποτελέσματα νέας έρευνας που πραγματοποιείται στη Βρετανία σε 200.000 γυναίκες, για να ερευνηθεί αν μειώνονται οι θάνατοι από καρκίνο ωοθηκών με την εξέταση.

Άλλοι βιοδείκτες για τον καρκίνο των ωοθηκών μελετώνται επίσης.

Πηγές:
‘Cancer’.