Νέα έρευνα σε πρωτεΐνη του εγκεφάλου και σε ενήλικες με σύνδρομο Down μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τη νόσο του Alzheimer.

Η πρωτεΐνη βήτα αμυλοειδής σχετίζεται με τη νόσο Alzheimer αλλά νέα έρευνα του University of Wisconsin- Madison's Waisman Center ανακάλυψε ότι η επίδρασή της στη μνήμη και τη νόηση μπορεί να μην είναι τόσο σαφής όσο εκτιμάτο.

Ερευνητές εξέτασαν το ρόλο της βήτα αμυλοειδούς σε ενήλικες με σύνδρομο Down. Η γενετική πάθηση αφήνει τους ανθρώπους πιο επιρρεπείς στην εμφάνιση της νόσου Alzheimer.

Άνθρωποι με σύνδρομο Down γεννιούνται με επιπλέον αντίγραφο του 21ου χρωμοσώματος όπου βρίσκεται το γονίδιο που κωδικοποιεί τη βήτα αμυλοειδή.
Χρησιμοποιώντας μαγνητική τομογραφία και PET scans οι ερευνητές μελέτησαν ομάδα 63 υγιών ενηλίκων με σύνδρομο Down, ηλικίας 30 έως 53 ετών.

Ανακάλυψαν ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες είχαν υψηλά επίπεδα βήτα αμυλοειδούς αλλά δεν είχαν τις αναμενόμενες αρνητικές συνέπειες της αυξημένης πρωτεΐνης.

Οι συμμετέχοντες δεν παρουσίασαν κλινικά συμπτώματα άνοιας.

Η ερευνήτρια, Sigan Hartley, δήλωσε ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που δεν έχον απαντηθεί σχετικά με το σε ποιο σημείο η βήτα αμυλοειδής μαζί με άλλες εγκεφαλικές αλλαγές αρχίζει να επηρεάζει τη μνήμη και τη νόηση και γιατί ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να είναι πιο ανθεκτικοί από άλλους.

Με τις νέες πληροφορίες, πρόσθεσε, ελπίζουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα αρχικά στάδια στην εμφάνιση της νόσου και να κερδίσουμε πληροφορίες για την καθοδήγηση των προσπαθειών πρόληψης και αντιμετώπισης.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο περιοδικό ’’Brain’’.

 

Πηγές: ’’Brain’’.