Σε παιδιά με διαβήτη τύπου Ι, τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης σχετίζονται με ενισχυμένες εξωτερικευμένες συμπεριφορές, όπως επιθετικότητα, υπερκινητικότητα και αντικοινωνική συμπεριφορά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που δημοσιεύεται στο περιοδικό ‘Diabetes care’.

O Dr.Fergus Cameron, δήλωσε πως ήταν πάντα σημαντικό να προσπαθεί κάποιος να οδηγεί τη γλυκόζη σε φυσιολογικά επίπεδα για τη μακρόχρονη υγεία του. Επιπλέον, συνεχίζει, φαίνεται τώρα πως είναι εξίσου σημαντικός ο έλεγχος της γλυκόζης για τη βελτίωση της συμπεριφοράς.

Η ερευνητική ομάδα, από το Royal children’s hospital, στη Μελβούρνη, αναφέρουν στη μελέτη ότι οι γονείς με παιδιά που έχουν διαβήτη Ι έχουν δηλώσει πως παρατήρησαν αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης λόγω αλλαγών στη συμπεριφορά.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν είχε ερευνηθεί αυτός ο ισχυρισμός.

Οι ερευνητές ερεύνησαν το θέμα σε έρευνα 42 παιδιών ηλικίας 5 έως 10 ετών που εμφάνιζαν διαβήτη Ι, για περισσότερα από 2 χρόνια. Σαράντα παιδιά λάμβαναν ινσουλίνη δυο φορές την ημέρα και τα άλλα δυο τρεις με τέσσερις φορές την ημέρα.Σε κάθε εθελοντή καταγράφονταν τα επίπεδα γλυκόζης για διάστημα 72 ωρών, δυο φορές, με διαφορά έξη μηνών.

Οι γονείς ρωτήθηκαν για τη συμπεριφορά των παιδιών τους. Το συνολικό επίπεδο γλυκόζης ήταν υψηλότερο από το φυσιολογικό καθώς και το σκορ στην εξωτερικευμένη συμπεριφορά. Το συνολικό μέσο ποσοστό χρόνου που πε΄ρασε στην ακτίνα υψηλής γλυκόζης ήταν 42,4%.

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του μέσου όρου γλυκόζης και του μέσου όρου στο σκορ εξωτερικευμένης συμπεριφοράς. Παρατηρήθηκε πως για κάθε αύξηση 5% στο χρόνο φυσιολογικών ορίων γλυκόζης, εμφανιζόταν μέιωση στο σκορ εξωτερικευμένης συμπεριφοράς κατά μια μονάδα και για κάθε 5% αύξηση στο χρόνο στα όρια υψηλής γλυκόζης, εμφανιζόταν αύξηση στο σκορ εξωτερικευμένης συμπεριφοράς κατά μια μονάδα.

Εξωτερικευμένη συμπεριφορά στα παιδιά, όπως επιθετικότητα και υπερκινητικότητα μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην οικογένεια, στην ποιότητα ζωής της και στο περιβάλλον ου σχολείου, δηλώνει ο ερευνητής. Για το λόγο αυτό θεωρεί πως η έρευνα έχει επιπτώσεις και στους γονείς και στους δασκάλους παιδιών με διαβήτη.

Πηγές: Diabetes care’