Αν το κάπνισμα αυξάνει στην πραγματικότητα τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη εξακολουθεί να είναι αμφίβολο. Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι καπνιστές που έχουν ένα τέτοιο όγκο, επιδεινώνουν την κατάστασή τους, καθώς οι μεταστάσεις συμβαίνουν πιο συχνά σε σύγκριση με τους μη καπνιστές.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι καπνιστές κατά τη διάρκεια της νόσου επηρεάζουν αρνητικά με τις τοξίνες από τον καπνό την επιτυχία της θεραπείας, προκαλώντας παράλληλα σημαντικές παρενέργειες. Σε μια μελέτη, ακτινολόγοι με επικεφαλής την Δρ Έμιλυ Steinberger στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center στη Νέα Υόρκη, ερεύνησαν αν τα αποτελέσματα αυτά μπορούσαν να ανιχνευθούν σε άνδρες με εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη, που είχαν υποβληθεί σε ακτινοβολία.

Έψαξαν για το σκοπό αυτό στα ιατρικά αρχεία του κέντρου του καρκίνου με βάση την κατάσταση και το θεραπευτικό αποτέλεσμα για όλους τους άνδρες που είχαν υποβληθεί σε ακτινοβολία μεταξύ 1988-2005 στο κέντρο λόγω της παρουσίας καρκινικού όγκου.
Συνολικά, από τα στοιχεία για 2.156 άνδρες καπνιστές, το 41% αυτών δεν είχαν καπνίσει ποτέ τακτικά, το 49 % είχαν καπνίσει κάποια στιγμή στο παρελθόν, και μόνο 7,6% το έπραξε κατά την έναρξη της ακτινοθεραπείας.

Κατά τη διάρκεια του εν λόγω χρονικού διαστήματος, οι επιστήμονες παρατήρησαν μια βιοχημική υποτροπή – με αύξηση του PSA πάνω από 2 ng / ml – για 52% των μη καπνιστών, το 63% των πρώην καπνιστών και το 66% αυτών που συνεχίζουν το κάπνισμα. Παρόμοια εικόνα έδειξαν και οι μεταστάσεις.

Η πιθανότητα ανάπτυξης απομακρυσμένων μεταστάσεων μέσα σε δέκα χρόνια, με βάση τα αποτελέσματα των Αμερικανών ακτινολόγων ήταν 72% για τους μη καπνίζοντες, 86% για τους πρώην καπνιστές και 87% για τους ενεργούς καπνιστές.
Και πάλι όμως, οι διαφορές σχετίζονται και με μια σειρά από άλλους παράγοντες. Οι καπνιστές εμφανίζουν κατά 130% τον κίνδυνο μετάστασης, ενώ οι πρώην καπνιστές, μόλις 12% αύξηση του κινδύνου για εξάπλωση του όγκου.

Το ποσοστό θνησιμότητας από τον όγκο αυξάνεται σε ενεργούς καπνιστές κατά 130%, ενώ στους πρώην καπνιστές κατά 33%, σύμφωνα με την έρευνα.

Επιπλέον, οι ενεργοί καπνιστές έχουν αυξημένο κίνδυνο (+80%) για τοξικές παρενέργειες του ουροποιογεννητικού, ενώ στους πρώην καπνιστές, ο κίνδυνος αυτός είναι κάπως χαμηλότερος (+45%).

Πηγές:
Ξένος τύπος.