Επιστήμονες εντόπισαν δομικές εγκεφαλικές ανωμαλίες σε ασθενείς με σχιζοφρένεια, αναφέρει νέα έρευνα.

Ερευνητές ανέλυσαν εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας 2.028 ασθενών με σχιζοφρένεια και 2.540 υγιών ανθρώπων.

Η Jessica Turner, του Georgia State University, δήλωσε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταανάλυση της δομής του εγκεφάλου μέχρι σήμερα, για τη σχιζοφρένεια.

Η Turner δήλωσε ότι εντόπισε περιοχές του εγκεφάλου που διαχώριζαν τους ασθενείς από τους υγιείς της ομάδας ελέγχου και ότι ακολούθησε κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το μέγεθος της επίδρασής τους.

Η έρευνα ήταν αποτέλεσμα του Enhancing Neuroimaging Genetics through Meta-Analysis (ENIGMA), από το Schizophrenia Working Group.

Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο περιοδικό ‘’Molecular Psychiatry’’, και βοηθούν στην περαιτέρω κατανόηση της ψυχικής διαταραχής.

Η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι άνθρωποι με σχιζοφρένεια έχουν μικρότερο όγκο στον ιππόκαμπο, στην αμυγδαλή, στο θάλαμο, στον επικλινή πυρήνα και στον ενδοκράνιο χώρο, όπως και μεγαλύτερο όγκο ωχράς σφαίρας και κοιλίας.

Το επόμενο βήμα είναι να συγκριθεί η επίδραση σε διάφορες διαταραχές, να εντοπιστεί ποια περιοχή του εγκεφάλου επηρεάζεται περισσότερο σε κάθε διαταραχή και να διαπιστωθεί η επίδραση της ηλικίας, των φαρμάκων και του περιβάλλοντος σε αυτές.

Πηγές: ‘’Molecular Psychiatry’’.