Το εύρημα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη διάγνωση της αρτηριοσκλήρυνσης, λένε οι ερευνητές.

Στο πλαίσιο της έρευνας έκαναν σε ομάδα συμμετεχόντων εγχύσεις με μία ένωση φθοριούχου νατρίου που λέγεται 18F-NaF. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν ποζιτρονική υπολογιστική τομογραφία (PET-CT) και εντόπισαν σε ποια σημεία των αρτηριών τους συσσωρεύθηκε το ραδιενεργό υλικό, υποδεικνύοντας που υπήρχαν ασταθείς συγκεντρώσεις ασβεστίου.

«Το 18F-NaF είναι ένα ραδιοφαρμακευτικό προϊόν που μπορεί να φέρει επανάσταση στην ικανότητά μας να εντοπίζουμε το επικίνδυνο ασβέστιο στις αρτηρίες της καρδιάς και του εγκεφάλου» δήλωσε ο Dr James Rudd από το University of Cambridge. «Αυτό θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τις διαθέσιμες θεραπείες, επιλέγοντας καλύτερα τους ασθενείς που θα ωφεληθούν από αυτές».

Πηγές: Περιοδικό 'Nature Communications'