Παιχνίδι σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που εκπαιδεύει τον εγκέφαλο θα μπορούσε να βελτιώσει την καθημερινή ζωή ανθρώπων με σχιζοφρένεια, σημειώνουν ερευνητές του University of Cambridge.

Δοκιμές σε μικρό αριθμό ασθενών που έπαιξαν το παιχνίδι για 4 εβδομάδες, ανακάλυψαν βελτιώσεις στη μνήμη και στη μάθηση.
Αυτές θα μπορούσαν να βοηθούν ανθρώπους να επιστρέψουν στη δουλειά τους ή στη μελέτη μετά από μια διάγνωση.

Το παιχνίδι εκπαίδευσης του νου σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από ερευνητές του Cambridge με τη βοήθεια ασθενών.
Ζητά από τους παίκτες να μπουν σε δωμάτια, να βρουν αντικείμενα σε κουτιά και να θυμούνται πού τα έβαλαν, ελέγχοντας την επεισοδιακή τους μνήμη. Το παιχνίδι έχει διαφόρων βαθμών δυσκολίες.

Η καθηγήτρια Barbara Sahakian, του University of Cambridge, η οποία ερεύνησε την επίδραση του παιχνιδιού, δήλωσε ότι ασθενείς που το έπαιξαν έκαναν σημαντικά λιγότερα λάθη σε κατοπινά τεστ μνήμης και εγκεφαλικής λειτουργίας.

Δήλωσε ότι αυτό αποτελεί ένδειξη ότι ήταν καλύτερα προετοιμασμένοι να λειτουργήσουν στον πραγματικό κόσμο.
Η Sahakian δήλωσε ότι η αντιμετώπιση των νοητικών συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας είναι σημαντική αλλά ότι γίνεται αργή πρόοδος προς την ανάπτυξη φαρμακευτικής θεραπείας.

Πρόσθεσε ότι το παιχνίδι μνήμης θα μπορούσε να βοηθήσει όπου απέτυχαν έως τώρα τα φάρμακα- χωρίς παρενέργειες.
Επειδή το παιχνίδι είναι ενδιαφέρον, ακόμα και οι ασθενείς με έλλειψη κινήτρου ενθαρρύνονται να συνεχίσουν την εκπαίδευση.
Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο ως εφαρμογή που μπορούν όλοι να παίξουν.

Αν και τα αποτελέσματα είναι υποσχόμενα, η ερευνητική ομάδα δήλωσε ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα σε μεγαλύτερες ομάδες για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα.

Οι ερευνητές πρόσθεσαν ότι παιχνίδια εκπαίδευσης μνήμης θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με φάρμακα και ψυχολογικές θεραπείες.

Πηγές: Διεθνής τύπος.