Νέα έρευνα έδειξε ότι η διακοπή του καπνίσματος μετά την καρδιακή προσβολή έχει άμεσα οφέλη, όπως λιγότερο πόνο στο θώρακα, καλύτερη ποιότητα ζωής και βελτιωμένη ψυχική υγεία.

Πολλές από τις παραπάνω βελτιώσεις εμφανίστηκαν ακόμα και ένα μήνα μετά τη διακοπή και ήταν πιο εμφανείς ένα χρόνο αργότερα, σύμφωνα με την έρευνα του Washington University School of Medicine in St. Louis.

Η ερευνήτρια, Sharon Cresci, δήλωσε ότι ακόμα και σε ανθρώπους που κάπνιζαν και υπέστησαν καρδιακή προσβολή, φάνηκαν αρκετά σύντομα βελτιώσεις σε σημαντικές παραμέτρους υγείας και ποιότητας ζωής, όταν διέκοψαν το τσιγάρο μετά την καρδιακή προσβολή, σε σύγκριση με ανθρώπους που συνέχιζαν να καπνίζουν.

Η διακοπή του καπνίσματος μετά την καρδιακή προσβολή είναι γνωστό από καιρό πως μειώνει τον κίνδυνο επαναλαμβανόμενων καρδιακών προσβολών και κινδύνου θανάτου.

Ωστόσο, λίγα ήταν γνωστά για άλλα οφέλη στην υγεία που θα μπορούσαν να έχουν πιο άμεση επίδραση στην καθημερινότητα των ανθρώπων και που παρέχουν επιπλέον κίνητρο για τη διακοπή του καπνίσματος

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία περίπου 4.000 ασθενών που συμμετείχαν σε αρκετές μεγάλες δοκιμές οι οποίες διερευνούσαν την καρδιακή προσβολή και την ανάρρωση.

Την περίοδο που υπέστησαν καρδιακή προσβολή οι ασθενείς, κατηγοριοποιήθηκαν ως μη καπνιστές, πρώην καπνιστές που διέκοψαν πριν την καρδιακή προσβολή ή ενεργοί καπνιστές.

Από τους τελευταίους, ποσοστό 46% διέκοψε το τσιγάρο τον πρώτο χρόνο μετά την καρδιακή προσβολή.

Η Cresci δήλωσε ότι όπως ήταν αναμενόμενο οι ασθενείς που δεν είχαν καπνίσει ποτέ ανάρρωσαν καλύτερα μετά την καρδιακή προσβολή.
Όσοι είχαν διακόψει πριν την καρδιακή προσβολή είχαν παρόμοια εικόνα με αυτούς που δεν κάπνισαν ποτέ.
Οι ασθενείς που διέκοψαν το κάπνισμα μετά την καρδιακή προσβολή είχαν ένα ενδιάμεσο επίπεδο ανάρρωσης, αλλά ήταν εμφανώς καλύτερα σε σχέση με τους καπνιστές που είχαν τη χειρότερη εικόνα, όσον αφορά τον πόνο στο θώρακα και στις απαντήσεις τους σχετικά με την ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής.

Οι βελτιώσεις στην υγεία παρέμειναν σημαντικές, ακόμα και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη άλλους παράγοντες που παίζουν ρόλο στις μετρήσεις που αφορούν την ψυχική υγεία και τη γενική ποιότητα ζωής, όπως προϋπάρχουσα κατάθλιψη, άλλες παθήσεις και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες.

Η ερευνήτρια τόνισε ότι η συνήθης φροντίδα για τους καπνιστές που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή περιλαμβάνει την προσφορά στήριξης για να βοηθηθούν να διακόψουν το κάπνισμα.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού ''Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.''

 

Πηγές: ''Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.''