Της Σοφίας Νέτα

Σήμερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 40.000 γιατροί έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ομοιοπαθητική, ενώ συνταγογραφούν ομοιοπαθητικά φάρμακα πολλοί περισσότεροι (το 40% των Γάλλων και το 75% των Γερμανών γενικών γιατρών).

Υπολογίζεται ότι το 30% των Ευρωπαίων αναζητούν στην ομοποιοπαθητική θεραπεία για κάποιο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν.

Τα παραπάνω στοιχεία που προκύπτουν από αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασαν μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη τύπου ενόψει του 14ο Πανελλήνιου Συνεδρίου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, ο διδάκτωρ Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαος Τσάμης, γενικός γιατρός και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, και ο ακτινολόγος Κωνσταντίνος Τσιτινίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ο.Ι.).

Οι διακεκριμένοι ομοιοπαθητικοί ιατροί αναφέρθηκαν στα τελευταία στοιχεία για την αποδοχή της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής στις χώρες της ΕΕ.

Στην Ελλάδα, επίσημος φορέας εκπαίδευσης στην Ομοιοπαθητική είναι η Ε.Ε.Ο.Ι., ενώ πρόσφατα θεσπίστηκε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, με αντικείμενο την Ομοιοπαθητική, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Ένας σημαντικός αριθμός Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων έχει αναγνωρίσει την Ομοιοπαθητική ως έγκυρο θεραπευτικό σύστημα.

Στην Αυστρία και τη Γερμανία, μετά από εξετάσεις, οι γιατροί μπορούν να αποκτήσουν πιστοποίηση που αναγνωρίζεται από τον Ιατρικό Σύλλογο.

Στη Λιθουανία υπάρχει το επίσημο status κλινικής εξειδίκευσης από το 1995. Στην Ελβετία έχει θεσπιστεί υποειδικότητα με τον όρο ‘πιστοποιητικό ικανότητας στην Ομοιοπαθητική’ από το 1998, σε συνεργασία με τον Ελβετικό Ιατρικό Σύλλογο FMH.

Σε χώρες όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, κάποια νοσοκομεία παρέχουν Ομοιοπαθητική θεραπεία στα εξωτερικά ιατρεία τους.

Σε ότι αφορά στην ισχύουσα νομοθεσία:

Το 1997 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ψήφισμά του, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει το status των εναλλακτικών θεραπευτικών μεθόδων στα κράτη-μέλη.
Όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να ρυθμίζουν το καθεστώς του ομοιοπαθητικού φαρμάκου σύμφωνα με τις οδηγίες 2001/82/EC (κτηνιατρική χρήση) και 2001/83/EC (ανθρώπινη χρήση), των οποίων οι προβλέψεις έχουν ενσωματωθεί στη φαρμακευτική νομοθεσία.

Επίσης, τα ομοιοπαθητικά φάρμακα περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή φαρμακοποιία.

Στην Ελλάδα, το ομοιοπαθητικό φάρμακο αναγνωρίζεται από τον ΕΟΦ ως φαρμακοτεχνικό σκεύασμα.
Τον Μάιο του 2003, η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) υιοθέτησε ψήφισμα που ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν εθνικές πολιτικές και κανονιστικές διατάξεις για την ενσωμάτωση των εναλλακτικών θεραπευτικών μεθόδων στα συστήματα Υγείας.

Τέλος, από τους ομιλητές επισημάνθηκε ότι η ομοιοπαθητική δεν είναι πανάκεια και πως είναι σημαντικό να ασκείται από γιατρούς. Για περισσότερες πληροφορίες, www.homeopathy.gr.

Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής

Το 14ο Πανελλήνιο συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής θα πραγματοποιηθεί στις 30.11-2.12.07στο Ίδρυμα Ευγενίδου - Πλανητάριο, από την Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αντικείμενο του Συνεδρίου, με θέμα ‘Από τον Νόμο των Ομοίων στην Επιστημονική Μέθοδο’, είναι η αναζήτηση των ιδιαίτερων τρόπων που μπορούν να εφαρμοσθούν οι γενικές αρχές της επιστημονικής μεθόδου στη βασική και κλινική έρευνα που μελετά τα φαινόμενα της θεραπείας με Ομοιοπαθητική.

Στο συνέδριο συμμετέχουν εκτός από το σύνολο της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Κοινότητας, εξέχοντα μέλη ΔΕΠ ελληνικών Πανεπιστημίων, αλλά και μεταπτυχιακοί φοιτητές του πρώτου Master κλασικής Ομοιοπαθητικής που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μεγάλος χορηγός του συνεδρίου είναι η εταιρεία MEDICUM.