Ερευνητές ανέπτυξαν φορητή, χαμηλού κόστους διαγνωστική συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό λοίμωξης από τον ιό Έμπολα, καθώς και πολλών άλλων νόσων.

Η συσκευή θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην παρακολούθηση εξάρσεων ενδημικών, επιδημικών και πανδημικών νόσων, σε χώρες με περιορισμένους πόρους που χρειάζονται φορητό διαγνωστικό εξοπλισμό.

Ο ερευνητής Francesco Piraino, του Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne (EPFL), δήλωσε ότι η πλατφόρμα θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων ειδών τεστ που θα ανταποκριθούν στην ανάγκη επιτόπου διάγνωσης. Θα είναι πολύ χρήσιμη για ιατρικό προσωπικό που εργάζεται σε περιοχές με περιορισμένους πόρους.

Η νέα φορητή συσκευή μικρορευστομηχανικής δουλεύει με μπαταρίες και είναι αυτόνομη. Λειτουργεί απρόσκοπτα με φτηνά μικροσκόπια και παρέχει πολύ υψηλά επίπεδα ακρίβειας και εντοπισμού.

Η πλατφόρμα μπορεί να ποσοτικοποιήσει έως 16 διαφορετικά μόρια ή βιοδείκτες σε πολύ μικρή ποσότητα αίματος.
Η συσκευή είναι μοναδική στο ότι αποτελείται από αναλογικούς και ψηφιακούς μηχανισμούς εντοπισμού, ενώ οι συμβατικές συσκευές έχουν είτε τον έναν είτε τον άλλο.

Χρησιμοποιώντας τους 2 μηχανισμούς ταυτόχρονα, η σύνθεση μιας σταγόνας αίματος μπορεί να αναλυθεί σε βάθος, σε μικρό χρονικό διάστημα, εξήγησαν οι ερευνητές.

Η ανάλυση παρέχει πολύτιμες ιατρικές πληροφορίες. Θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να κάνουν έγκαιρη διάγνωση ή να καθορίσουν το στάδιο της νόσου.

Αρχική δοκιμή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε δείγμα που περιείχε αντισώματα κατά του Έμπολα τα οποία δείχνουν την παρουσία του ιού σε συμπτωματικούς και ασυμπτωματικούς ασθενείς.

Στην έρευνα, αναφέρεται ότι η συσκευή θα μπορούσε ενδεχομένως να ‘’δουλεύει’’ με μεγάλο αριθμό άλλων βιοδεικτών.
Η συσκευή περιγράφεται στο περιοδικό ACS Nano.

Πηγές:
ACS Nano.