Έρευνα που παρουσιάστηκε στο συνέδριο European League Against Rheumatism Annual Congress (EULAR 2016) ανακάλυψε διπλάσιο κίνδυνο προκαρκινικών αλλοιώσεων στον τράχηλο και πιθανόν και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του τραχήλου σε γυναίκες με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο σε σύγκριση με τις γυναίκες στο γενικό πληθυσμό.

Οι υψηλότεροι κίνδυνοι φάνηκαν σε γυναίκες με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο που αντιμετωπίστηκαν με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της τακτικής εξέτασης τραχήλου σε όλες τις γυναίκες με τη νόσο, άσχετα από το αν ο αυξημένος κίνδυνος οφείλεται στη σοβαρότητα της νόσου ή στην αγωγή.

Ο ερευνητής Dr Hjalmar Wadström, του Karolinska Institutet στη Στοκχόλμη, δήλωσε ότι προηγούμενες ενδείξεις ότι ο ερυθηματώδης λύκος ή η αγωγή του θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο νεοπλασίας στον τράχηλο δεν ήταν καταληκτικές.

Τα νέα ευρήματα επιβεβαίωσαν ότι η νόσος αποτελεί παράγοντα κινδύνου για κακοήθειες στον τράχηλο, ακόμα και όταν ελήφθησαν υπόψη σημαντικές παράμετροι, όπως προηγούμενη εξέταση του τραχήλου.

Μεταξύ 2006 και 2012, το ποσοστό δυσπλασίας τραχήλου ή διηθητικού καρκίνου στον τράχηλο σε ομάδες γυναικών με ερυθηματώδη λύκο ήταν διπλάσιο από αυτό στο γενικό πληθυσμό (ταιριασμένο για ηλικία, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης, αριθμό παιδιών, χρήση περίθαλψης, οικογενειακό ιστορικό καρκίνου στον τράχηλο και προηγούμενη εξέταση).

Το ποσοστό ήταν υψηλότερο στις γυναίκες που αντιμετωπίστηκαν με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα σε σύγκριση με όσες αντιμετωπίστηκαν με ανθελονοσιακό φάρμακο χωρίς ανοσοκατασταλτική αγωγή.

Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια για τον κίνδυνο δυσπλασίας του τραχήλου σε διαφορετικά στάδια σοβαρότητας, ωστόσο η σύγκριση ήταν λιγότερο σημαντική λόγω του περιορισμένου αριθμού γεγονότων και του χρόνου παρακολούθησης.

 

Πηγές:
.EULAR 2016.