Μεγαλύτερο μέγεθος αιματώματος, καθώς και η περιοχή στην οποία αυτό εστιάζεται, είναι παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με την άνοια μετά από ενδοεγκεφαλική αιμορραγία. αναφέρει άρθρο στο JAMA Neurology.

Προοδευτική νοητική εξασθένηση είναι συχνή μετά την ενδοεγκεφαλική αιμορραγία αλλά υπάρχει περιορισμένη κατανόηση για τους παράγοντες κινδύνου.

Ο Alessandro Biffi, του Massachusetts General Hospital, στη Βοστόνη, μελέτησε ασθενείς με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία από το 2006 έως το 2013.

Υπήρχαν 738 ασθενείς χωρίς άνοια πριν την ενδοεγκεφαλική αιμορραγία οι οποίοι περιλήφθηκαν στην ανάλυση της πρώιμης άνοιας μετά το συμβάν, εντός 6 μηνών. Υπήρχαν 435 ασθενείς στην ανάλυση της καθυστερημένης άνοιας μετά την ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, μετά από 6 μήνες.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το τηλέφωνο ως εργαλείο για την αξιολόγηση της νοητικής επίδοσης.
Η έρευνα αναφέρει ότι 140 ασθενείς εμφάνισαν άνοια εντός 6 μηνών και 139 εμφάνισαν άνοια μετά από 6 μήνες.

Μεγαλύτερο μέγεθος του αιματώματος και η περιοχή του εγκεφάλου συνδέονταν με κίνδυνο για πρώιμη άνοια μετά την ενδοεγκεφαλική αιμορραγία εντός 6 μηνών. Το επίπεδο εκπαίδευσης, τα συμπτώματα διάθεσης και η σοβαρότητα της νόσου της λευκής ουσίας συνδέθηκαν με κίνδυνο καθυστερημένης άνοιας μετά την ενδοεγκεφαλική αιμορραγία μετά από 6 μήνες.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι στους περιορισμούς της έρευνας περιλαμβάνεται η χρήση από το τηλέφωνο της νοητικής αξιολόγησης αντί συνεντεύξεων πρόσωπο με πρόσωπο.

Καταλήγουν, ότι τα ευρήματα έχουν άμεση κλινική συνάφεια με τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία Αν επαληθευτούν σε μελλοντικές έρευνες, επαρκής επικοινωνία του κινδύνου νοητικής εξασθένησης θα αποτελέσει σημαντικό θέμα για τους γιατρούς, τους ασθενείς με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία και τους φροντιστές.

 

Πηγές: JAMA Neurology.