Ερευνητές αναφέρουν σχέση μεταξύ της άπνοιας ύπνου και νοητικών προβλημάτων σε ανθρώπους που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση.

Η Dr. Tiffany Braley, του University of Michigan, δήλωσε ότι καθώς η αποφρακτική άπνοια ύπνου είναι αντιμετωπίσιμη και συχνά εμφανίζεται σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, αναρωτήθηκε αν ορισμένες από τις δυσκολίες με τη σκέψη και την επεξεργασία σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση δεν προέρχονται άμεσα από τη νόσο αλλά από την επίδραση της άπνοιας ή άλλων προβλημάτων ύπνου.

Η έρευνα περιέλαβε 38 ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση που υποβλήθηκαν σε εξετάσεις για τη σκέψη και τη μνήμη και εξετάστηκαν για άπνοια ύπνου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 33 από αυτούς είχαν τη διαταραχή.

Η Anna Kratz, δήλωσε ότι επιπλέον, πολλές μετρήσεις έντασης της άνοιας συνδέονταν άμεσα με φτωχότερη επίδοση σε αρκετά τεστ νοητικών ικανοτήτων.

Συγκεκριμένα, προβλήματα με την προσοχή και πολλές πλευρές της μνήμης, όπως για λέξεις και εικόνες, καθώς και η λειτουργική μνήμη, συνδέονταν με φτωχότερο ύπνο.

Η σοβαρότητα της άπνοιας συνδέθηκε με 11% έως 23% ποικιλία στην επίδοση των συμμετεχόντων στις εξετάσιες νοητικών ικανοτήτων, αν και η έρευνα δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι η άπνοια προκάλεσε τα προβλήματα στη σκέψη.

Η Braley δήλωσε ότι οι τρέχουσες αγωγές για την πολλαπλή σκλήρηνση μπορούν να εμποδίσουν περαιτέρω νευρολογική β λάβη αλλά λίγα κάνουν για να βοηθήσουν τα υπάρχοντα συμπτώματα και βλάβες.

Ωστόσο, η διάγνωση και αντιμετώπιση καταστάσεων όπως η άπνοια ύπνου θα μπορούσε να βελτιώσει τις νοητικές ικανότητες σε αυτούς τους ασθενείς, πρόσθεσε.

Ο Dr. Neeraj Kaplish, του University of Michigan Sleep Laboratories, ελπίζει ότι οι νευρολόγοι θα ρωτούν τους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση σχετικά με τον ύπνο τους και οι ασθενείς θα ενθαρρυνθούν να συζητούν ανοιχτά τις ανησυχίες τους σχετικά με τον ύπνο, με τον νευρολόγο τους.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Sleep.

 

Πηγές: Sleep.