Το κάπνισμα μπορεί να έχει αποτύπωμα διαρκείας στο DNA, αλλάζοντας περισσότερα από 7.000 γονίδια με τρόπους που ενδεχομένως συμβάλλουν στην εμφάνιση νόσων που συνδέονται με αυτό, αναφέρει νέα έρευνα.

Με επισκόπηση αποτελεσμάτων δειγμάτων αίματος που ελήφθησαν από σχεδόν 16.000 ανθρώπους σε 16 προηγούμενες έρευνες, οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι για όσους σταμάτησαν το κάπνισμα, τα περισσότερα γονίδια ‘’ανέκαμψαν’’ εντός 5 ετών από τη διακοπή.

Η ερευνήτρια Dr. Stephanie London, του U.S. National Institute of Environmental Health Sciences, δήλωσε ότι αν και το εύρημα τονίζει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του τσιγάρου, τα καλά νέα είναι ότι όσο πιο γρήγορα σταματήσει κάποιος το κάπνισμα τόσο το καλύτερο.

Η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι ορισμένες γενετικές αλλαγές παρέμεναν ακόμα και 30 χρόνια μετά τη διακοπή.
Η London εστίασε σε διαδικασία που λέγεται μεθυλίωση DNA.

Ακόμα και δεκαετίες μετά τη διακοπή, η συνήθεια περιέχει την πιθανότητα μακροχρόνιου κινδύνου. Αλλαγές της μεθυλίωσης του DNA έχουν υποδειχτεί ως πιθανή αιτία.

Η ερευνητική ομάδα συνέκρινε περιοχές μεθυλίωσης του DNA καπνιστών και πρώην καπνιστών με αυτές ανθρώπων που δεν κάπνισαν ποτέ.

Εκτός του ότι ανακάλυψαν ότι περιοχές του DNA που συνδέονται με το κάπνισμα συνδέονται με περισσότερα από 7.000 γονίδια, οι ερευνητές έμαθαν ότι ορισμένες περιοχές μεθυλίωσης του DNA παρέμεναν ακόμα και 3 δεκαετίες μετά τη διακοπή του καπνίσματος.
Ο εντοπισμός των αλλαγών του DNA που συνδέονται με το κάπνισμα μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε διαγνωστικές εξετάσεις που μπορούν με μεγαλύτερη ακρίβεια να αξιολογήσουν το ιστορικό καπνίσματος ενός ασθενούς.

Η ερευνήτρια δήλωσε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτού του είδους οι πληροφορίες για τον υπολογισμό του καπνίσματος ενός ανθρώπου στο παρελθόν.

Οι πληροφορείς θα μπορούσαν επίσης να είναι χρήσιμες για καλύτερο εντοπισμό της επίδρασης του ιστορικού καπνίσματος στην υγεία. Προσφέρουν επίσης την πιθανότητα εμφάνισης νέων αγωγών για την επιδιόρθωση των περιοχών μεθυλίωσης DNA.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Circulation: Cardiovascular Genetics.

 

Πηγές:
Circulation: Cardiovascular Genetics.