Αυτό δείχνει η πρόσφατη αξιολόγηση μιας τυχαιοποιημένης συγκριτικής μελέτης από το Ηνωμένο Βασίλειο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet (2017 Doi: /10.1016/S0140-6736(17)30396-3).

Σε αντίθεση με τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, στην Μεγάλη Βρετανία η πρόληψη του καρκίνου του εντέρου βασίζεται σε μια ευέλικτη σιγμοειδοσκόπηση με παράλληλη ετήσια εξέταση για αίμα στα κόπρανα. Η βρετανική Εθνική Επιτροπή Ελέγχου συνιστά ενδοσκόπηση από το 2011 σαν μοναδική εξέταση στην ηλικία των 55 ετών.

Αυτό προέκυψε λόγω των αποτελεσμάτων της δοκιμαστικής ευέλικτης σιγμοειδοσκόπησης στην οποία συμμετείχαν το διάστημα μεταξύ 1994 και 1999 συνολικά 170.432 άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 55 - 64 ετών. Τα αποτελέσματα της μελέτης είχαν δημοσιευθεί στο Lancet (2010? 375: 1624-1633)  Μετά από μια μέση περίοδο παρακολούθησης 11,2 χρόνων, είχαν νοσήσει από καρκίνο του παχέος εντέρου στην ομάδα εξέτασης με σιγμοειδοσκόπηση 706 από τα συνολικά 40 674 άτομα. Στην  συγκριτική ομάδα, εμφανίστηκαν 1.818 περιπτώσεις καρκίνου του εντέρου στα 112.939 άτομα.

Εν τω μεταξύ, έχουν περάσει από την δοκιμαστική σιγμοειδοσκόπηση κατά μέσο όρο 17,1 χρόνια. Μια δεύτερη εξέταση, η οποία συνιστάται στη Γερμανία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από δέκα χρόνια, δεν προβλέπεται στον προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου του παχέος εντέρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εν των μεταξύ, ο αριθμός των συμμετεχόντων, οι οποίοι πάσχουν ήδη από καρκίνο, ανέρχονται στην ομάδα εξέτασης με σιγμοειδοσκόπηση στα 1.230 ενώ στην ομάδα ελέγχου έχουν αυξηθεί στα 3.253 άτομα. Μερικές περιπτώσεις καρκίνου από αυτούς θα μπορούσαν ασφαλώς να είχαν αποφευχθεί με μια δεύτερη εξέταση. Πόσοι όμως δεν είναι σαφές.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο έλεγχος είναι αποτελεσματικός μόνο στα πρώτα δέκα χρόνια. Αντίθετα: Ο έλεγχος κατά τον οποίο αφαιρούνται αδενώματα, μειώνει επίσης κατά την επόμενη περίοδο, τον αριθμό των καρκίνων του παχέος εντέρου. Καθ 'όλη τη διάρκεια του 17χρονου ελέγχου διαπιστώθηκε μείωση των ποσοστών του καρκίνου του εντέρου στο 35%.

Πηγές:
Lancet