Η Amgen ανακοίνωσε θετικά αποτελέσματα μετά από την προγραμματισμένη, ενδιάμεση ανάλυση της συνολικής επιβίωσης (overall survival: OS) στην κλινική μελέτη άμεσης σύγκρισης Φάσης 3 ENDEAVOR. Η μελέτη πέτυχε το βασικό δευτερεύον τελικό σημείο της OS, καταδεικνύοντας ότι οι ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα που έλαβαν θεραπεία με carfilzomib και δεξαμεθαζόνη (Kd), επιβίωσαν κατά 7,6 μήνες περισσότερο από εκείνους που έλαβαν θεραπεία με bortezomib  και δεξαμεθαζόνη (Vd) (διάμεση OS: 47,6 μήνες για το Kd έναντι 40,0 μηνών για το Vd | hazard ratio [HR] = 0,79, 95% CI: 0,65 – 0,96). Το σχήμα Kd, με χορήγηση 56 mg/m2 carfilzomib δύο φορές την εβδομάδα, είναι ήδη εγκεκριμένο στις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, ύστερα από τα αποτελέσματα στην επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (progression free survival: PFS) της μελέτης ENDEAVOR. 

"Για μία ανίατη νόσο όπως το πολλαπλό μυέλωμα, ένας μείζων θεραπευτικός στόχος για τους ογκολόγους και τους αιματολόγους είναι να βοηθήσουν τους ασθενείς να επιβιώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο", δήλωσε ο ερευνητής και εκ των συγγραφέων της μελέτης Μελέτιος Α. Δημόπουλος, Διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής και Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. "Με βάση αυτά τα δεδομένα, γνωρίζουμε πλέον ότι το carfilzomib παρέτεινε σημαντικά όχι μόνο την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου σε σύγκριση με το bortezomib, αλλά και τη συνολική επιβίωση, καθιστώντας το ένα κλινικά σημαντικό βήμα προόδου στη θεραπεία του υποτροπιάζοντος ή ανθεκτικού πολλαπλού μυελώματος".

 "Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ανωτερότητα του carfilzomib έναντι του bortezomib σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα", δήλωσε ο Sean E. Harper, M.D., Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Έρευνας & Ανάπτυξης της Amgen. "Όφελος ως προς την επιβίωση έχει καταδειχθεί σπάνια στο υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα. Η ENDEAVOR είναι η μοναδική μελέτη που έχει παρουσιάσει όφελος ως προς την επιβίωση ύστερα από άμεση σύγκριση με το σχήμα που αποτελεί την τρέχουσα ιατρική πρακτική θεραπείας. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν περαιτέρω τη χρήση του carfilzomib ως βασική συνιστώσα στη θεραπεία αυτού του πληθυσμού ασθενών. 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε αυτή την ανανεωμένη ανάλυση συνάδουν με εκείνες που είχαν αναφερθεί στο παρελθόν στο πλαίσιο της ENDEAVOR. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20%) στο σκέλος του carfilzomib ήταν: αναιμία, διάρροια, πυρεξία, δύσπνοια, κόπωση, υπέρταση, βήχας, αϋπνία, λοίμωξη του ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος, περιφερικό οίδημα, ναυτία, βρογχίτιδα, εξασθένηση, οσφυαλγία, θρομβοκυτταροπενία και κεφαλαλγία.

Αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν το Σάββατο 4 Μαρτίου στο 16ο International Myeloma Workshop που διεξήχθη στο Νέο Δελχί. Η Amgen σχεδιάζει να υποβάλει τα εν λόγω αποτελέσματα σε ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως με σκοπό την ανανέωση των εγκεκριμένων χαρακτηριστικών του προϊόντος από τη μελέτη ENDEAVOR.

Το κλινικό πρόγραμμα του carfilzomib εξακολουθεί να εστιάζει στην παροχή λύσεων για γιατρούς και ασθενείς ως προς τη θεραπεία αυτού του συχνά υποτροπιάζοντος και δύσκολα αντιμετωπίσιμου καρκίνου. Το carfilzomib είναι διαθέσιμο για ασθενείς με μυέλωμα που έχει υποτροπιάσει ή είναι ανθεκτικό σε άλλη θεραπεία, ενώ εξακολουθεί να ερευνάται για ένα μεγάλο εύρος συνδυασμών αλλά και πληθυσμών ασθενών.

Σχετικά με τη μελέτη ENDEAVOR

Η τυχαιοποιημένη δοκιμή ENDEAVOR (RandomizEd, OpeN Label, Phase 3 Study of Carfilzomib Plus DExamethAsone Vs Bortezomib Plus DexamethasOne in Patients With Relapsed Multiple Myeloma - Τυχαιοποιημένη, Ανοιχτή Μελέτη Φάσης 3 του Συνδυασμού Καρφιλζομίμπης και Δεξαμεθαζόνης Έναντι του Συνδυασμού Βορτεζομίμπης και Δεξαμεθαζόνης σε Ασθενείς με Υποτροπιάζον Πολλαπλό Μυέλωμα), σε 929 ασθενείς, αξιολόγησε το carfilzomib σε συνδυασμό με χαμηλή δόση δεξαμεθαζόνης (Kd), έναντι του bortezomib σε συνδυασμό με χαμηλή δόση δεξαμεθαζόνης (Vd) σε ασθενείς των οποίων το πολλαπλό μυέλωμα είχε παρουσιάσει υποτροπή μετά από τουλάχιστον ένα, αλλά όχι περισσότερα από τρία θεραπευτικά σχήματα. Το κύριο τελικό σημείο της δοκιμής ήταν η PFS, η οποία ορίζεται ως ο χρόνος από την έναρξη της θεραπείας έως την εξέλιξη της νόσου ή τον θάνατο. Η κύρια ανάλυση δημοσιεύθηκε στο Lancet Oncology και περιγράφεται στις Πληροφορίες Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Οι ασθενείς λάμβαναν, έως την εξέλιξη της νόσου, carfilzomib (με τη μορφή έγχυσης σε διάστημα 30 λεπτών) κατά τις ημέρες 1, 2, 8, 9, 15 και 16 κάθε κύκλου θεραπείας 28 ημερών, σε συνδυασμό με χαμηλή δόση δεξαμεθαζόνης (20 mg). Για τον Κύκλο 1 μόνο, η χορήγηση του carfilzomib γινόταν σε δόση των 20 mg/m2 κατά τις ημέρες 1 και 2. Εάν ήταν ανεκτό, η δόση κλιμακωνόταν στα 56 mg/m2 από την ημέρα 8 του Κύκλου 1 και στο εξής. Στους ασθενείς που λάμβαναν bortezomib (1,3 mg/m2) μαζί με χαμηλή δόση δεξαμεθαζόνης (20 mg), η χορήγηση του bortezomib γινόταν υποδορίως ή ενδοφλεβίως κατά τη διακριτική ευχέρεια του ερευνητή και σε συμφωνία με τις αντίστοιχες  εγκρίσεις του bortezomib από τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές. Ποσοστό μεγαλύτερο του 75% των ασθενών στο σκέλος ελέγχου λάμβανε bortezomib υποδορίως. Η μελέτη διεξήχθη σε 235 κέντρα παγκοσμίως. Για πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δοκιμή, παρακαλείστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.clinicaltrials.gov , με αριθμό ταυτοποίησης δοκιμής NCT01568866, ή την ενότητα των Ενημερωτικών Δελτίων του ιστοτόπου της Amgen.com.

Σχετικά με το Πολλαπλό Μυέλωμα

Το πολλαπλό μυέλωμα είναι ένας ανίατος αιματολογικός καρκίνος που χαρακτηρίζεται από ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο ύφεσης και υποτροπής.1 Είναι μία σπάνια και πολύ επιθετική νόσος που αντιστοιχεί στο 1% περίπου όλων των περιστατικών καρκίνου.2,3 Στις ΗΠΑ, σχεδόν 95.000 άτομα ζουν με πολλαπλό μυέλωμα, είτε ενεργό είτε σε ύφεση.4 Περίπου 30.330 Αμερικανοί διαγιγνώσκονται με πολλαπλό μυέλωμα κάθε έτος και 12.650 θάνατοι ασθενών αναφέρονται σε ετήσια βάση.4

Σχετικά με το carfilzomib 

Το πρωτεάσωμα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κυτταρική λειτουργία και ανάπτυξη μέσω της αποδόμησης των πρωτεϊνών που έχουν υποστεί βλάβη ή δεν είναι  πλέον απαραίτητες.Το carfilzomib παρεμποδίζει τη δράση του πρωτεασώματος, οδηγώντας σε υπερβολική συσσώρευση πρωτεϊνών στο εσωτερικό των κυττάρων.5 Το carfilzomib μπορεί να προκαλέσει κυτταρικό θάνατο σε κάποια κύτταρα, ιδιαίτερα δε στα μυελωματικά, που είναι πιο πιθανό να περιέχουν υψηλότερη ποσότητα μη φυσιολογικών πρωτεϊνών.5,6

Το carfilzomib είναι εγκεκριμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ακόλουθη ένδειξη:

Σε συνδυασμό είτε με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη ή μόνο με δεξαμεθαζόνη για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα, οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία.

Το carfilzomib είναι επίσης εγκεκριμένο στις Η.Π.Α, Αργεντινή, Αυστραλία, Μπαχρέιν, Καναδά, Χονγκ Κονγκ, Ισραήλ, Ιαπωνία, Κουβέιτ, Λίβανο, Μακάο, Μεξικό, Ταϊλάνδη, Κολομβία, Νότια Κορέα, Κατάρ, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τουρκία, Ρωσία, Βραζιλία, Ινδία, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετες αιτήσεις έχουν υποβληθεί για το carfilzomib σε ρυθμιστικές αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο και οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Οι πιο σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με carfilzomib είναι: καρδιοτοξικότητα, τοξικότητα πνευμόνων, πνευμονική υπέρταση, δύσπνοια, υπέρταση συμπεριλαμβανομένων των υπερτασικών κρίσεων, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, σύνδρομο λύσης όγκου, αντιδράσεις κατά την έγχυση, θρομβοπενία, ηπατοτοξικότητα, σύνδρομο αναστρέψιμης οπίσθιας εγκεφαλοπάθειας (ΣΑΟΕ) και θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (TTP) / αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (HUS). Στις κλινικές μελέτες με carfilzomib, η καρδιοτοξικότητα και η δύσπνοια εμφανίστηκαν κυρίως στα πρώτα στάδια της θεραπείας. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (που εμφανίστηκαν σε ποσοστό > 20% των ασθενών) ήταν: αναιμία, κόπωση, διάρροια, θρομβοπενία, ναυτία, πυρεξία, δύσπνοια, λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, βήχας και περιφερικό οίδημα.

Για τις πλήρεις πληροφορίες συνταγογράφησης, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην Εγκεκριμένη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Πηγές: 1. Jakubowiak A. Management Strategies for Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: Current Clinical Perspectives. Seminars in Hematology. 2012; 49(3)(1),S16-S32.
2. GLOBOCAN 2012. Global Prevalence and Incidence. Available at: http://globocan.iarc.fr/old/summary_table_pop_prev.asp?selection=224900&title=World&sex=0&window=1&sort=0&submit=%C2%A0Execute%C2%A0. Accessed on January 6, 2017.
3. American Cancer Society. Multiple myeloma. Available at: http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003121-pdf.pdf. Accessed on January 6, 2017.
4. National Cancer Institute. SEER Stat Fact Sheets: Myeloma. Available at: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/mulmy.html. Accessed on January 6, 2017.
5. Moreau P, Richardson PG, Cavo M, et al. Proteasome Inhibitors in Multiple Myeloma: 10 Years Later. Blood. 2012; 120(5):947-959.
6. Kortuem KM and Stewart AK. Carfilzomib. Blood. 2012; 121(6):893-897.