Νέα έρευνα έδειξε ότι η ποιότητα ζωής μετά από αγωγή για τον καρκίνο στον προστάτη ποικίλλει βάσει του είδους της αγωγής που λαμβάνει ο ασθενής.

Η έρευνα σε 5.727 ασθενείς ανακάλυψε ότι η σεξουαλική λειτουργία σημείωσε κάμψη σε όλα τα είδη αγωγών αλλά η μεγαλύτερη σημειώθηκε μετά την εγχείρηση.

Ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα καρκίνο στον προστάτη συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο Expanded Prostate Cancer Index Composite, πριν και μέχρι 24 μήνες μετά την αγωγή.

Από τα διαφορετικά είδη εγχείρησης για τον καρκίνο στον προστάτη, η ανοικτή εγχείρηση συνδεόταν με τη μεγαλύτερη πτώση της σεξουαλικής λειτουργίας σε σύγκριση με τη ρομποτική.

Ασθενείς με ρομποτική επέμβαση ανέφεραν υψηλότερη επιστροφή της σεξουαλικής λειτουργίας, που πλησίαζε το επίπεδο ασθενών που είχαν υποβληθεί σε βραχυθεραπεία ή σε ραδιενεργά εμφυτεύματα και ακτινοβολίες, 24 μήνες μετά την εγχείρηση.

Οι ερευνητές επίσης ανακάλυψαν ότι η ακράτεια ούρων μειώθηκε περισσότερο στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εγχείρηση. Όσοι υποβλήθηκαν σε ρομποτική επέμβαση βελτιώθηκαν ελαφρώς περισσότερο από αυτούς που υποβλήθηκαν σε ανοικτή επέμβαση στους 12-24 μήνες μετά την αγωγή.

Στον ένα μήνα μετά την αγωγή, συμπτώματα ερεθισμού του ουροποιητικού ήταν χαμηλότερα με τη βραχυθεραπεία.

Η έρευνα, με επικεφαλής τον Dr. Gary Chien, δημοσιεύτηκε στο BJU International.

Πηγές:
BJU International.