Νέα έρευνα αναφέρει ότι άνθρωποι που αγαπούν το κρέας και τα πουλερικά ενδεχομένως αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη.

Ερευνητές του Duke-NUS Medical School ανακάλυψαν ότι η πρόσληψη κόκκινου κρέατος και πουλερικών συνδεόταν με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, που μερικώς αποδίδεται στο υψηλότερο περιεχόμενο αίμης σιδήρου σε αυτά τα κρέατα.

Οι ερευνητές εξέτασαν 63.257 ενήλικες 45-74 ετών μεταξύ 1993 και 1998 και τους παρακολούθησαν έως 11 χρόνια.

Ανακάλυψαν θετική σχέση μεταξύ της πρόσληψης κόκκινου κρέατος και πουλερικών και του κινδύνου για διαβήτη.

Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με όσους ανήκαν στο χαμηλότερο τεταρτημόριο πρόσληψης όσοι ανήκαν στο υψηλότερο
τεταρτημόριο πρόσληψης κόκκινου κρέατος και πουλερικών είχαν 23% και 15% αύξηση του κινδύνου διαβήτη αντίστοιχα, ενώ η πρόσληψη ψαριών/θαλασσινών δεν συνδεόταν με κίνδυνο διαβήτη.

Ο συνδεόμενος με το κόκκινο κρέας και τα πουλερικά κίνδυνος μειώθηκε, με υποκατάσταση ψαριών/ θαλασσινών.

Η έρευνα επίσης εξέτασε τη σχέση μεταξύ περιεχομένου αίμης σιδήρου  από όλα τα κρέατα και του κινδύνου για διαβήτη και ανακάλυψε δοσοεξαρτώμενη σχέση,

Μετά την προσαρμογή για περιεχόμενο αίμης σιδήρου στη διατροφή, η σχέση κόκκινου κρέατος και διαβήτη ήταν ακόμα παρούσα, υποδεικνύοντας ότι άλλες χημικές ουσίες που περιέχονται στο κόκκινο κρέας θα μπορούσαν να ευθύνονται για την αύξηση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη.

Πηγές:
Duke-NUS Medical School

Ειδήσεις υγείας σήμερα
ΕΕ: Ξεχωριστός πυλώνας η ψυχική υγεία με πόρους 1,23 δισ.δολαρίων
Με τους γονείς τους ζουν οι μισοί νέοι 15 - 29 ετών στην Ελλάδα
Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις και τα αρθριτικά της Dolly