Έρευνα αναφέρει ότι το τρέξιμο μπορεί να βοηθήσει στη διακοπή του καπνίσματος.

Η έρευνα, με επικεφαλής ερευνητές του University of British Columbia (UBC), αξιολόγησαν εθνική πρωτοβουλία που στόχευε στη διακοπή του καπνίσματος σε συνδυασμό με το τρέξιμο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μισοί από τους ανθρώπους που ολοκλήρωσαν  πρόγραμμα 10 εβδομάδων μπόρεσαν να διακόψουν το κάπνισμα με επιτυχία, ενώ το 91% μείωσε το κάπνισμα.

Η ερευνήτρια Carly Priebe, δήλωσε ότι αυτό δείχνει πως η άσκηση μπορεί να είναι πετυχημένο βοήθημα διακοπής του καπνίσματος και ότι πρόγραμμα στην κοινότητα θα μπορούσε να το προσφέρει, καθώς σε ατομική βάση είναι πολύ δύσκολο να το κατορθώσει κάποιος.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Mental Health and Physical Activity.

Συνολικά, 168 καπνιστές από τον Καναδά εγγράφηκαν στο πρόγραμμα  Run to Quit, του 2016, και 72 συνέχισαν μέχρι την τελευταία εβδομάδα, όταν 37 συμμετέχοντες επιβεβαιώθηκε ότι διέκοψαν το κάπνισμα, από εξέταση μονοξειδίου του άνθρακα.

Οι εβδομαδιαίες συνεδρίες περιλάμβαναν χρόνο στην τάξη, που χωριζόταν μεταξύ οδηγιών τρεξίματος και στρατηγικών για τη διακοπή του καπνίσματος και περπάτημα/ τρέξιμο σε εξωτερικούς χώρους, που εξελίχθηκε σε τρέξιμο 5 χιλιομέτρων.

Οι συμμετέχοντες είχαν πρόσβαση σε τηλεφωνική συμβουλευτική για τη διακοπή του καπνίσματος.

Το πρόγραμμα έδειξε επίσης βελτίωση στην ψυχική υγεία των συμμετεχόντων, καθώς και μείωση κατά σχεδόν ένα τρίτο του μέσου επιπέδου μονοξειδίου του άνθρακα.

Πηγές: Mental Health and Physical Activity.