Η Amgen ανακοίνωσε  θετικά αποτελέσματα από την post-hoc ανάλυση της συγκριτικής μελέτης ENDEAVOR (Φάσης ΙΙΙ). Η ανάλυση (η οποία ζητήθηκε από τον Οργανισμό Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ) αφορά την παρακολούθηση των ασθενών για τουλάχιστον τρία έτη μετά την εισαγωγή τους στη μελέτη. Αξιολογήθηκε η συνολική επιβίωση (overall survival:OS) και η μακροχρόνια ασφάλεια του carfilzomib (χορηγούμενο δύο φορές την εβδομάδα σε δόση 56 mg/m2) και της δεξαμεθαζόνης (Kd)  έναντι του bortezomib και της δεξαμεθαζόνης (Vd) σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα. Ο συνδυασμός Kd μείωσε τον κίνδυνο θανάτου κατά 24% έναντι του Vd (διάμεση OS 47.8 μήνες για το Kd έναντι 38.8 μηνών για το Vd, HR=0.76, 95% CI, 0.63-0.92; p=0.0017). Ο συνδυασμός Kd είναι εγκεκριμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες με βάση τα αρχικά αποτελέσματα επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου, της μελέτης ENDEAVOR.  

«Για τους θεράποντες ιατρούς, η μακροχρόνια παρακολούθηση έρχεται να υποστηρίξει περαιτέρω την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, ενώ ενισχύει την εμπιστοσύνη σε αυτήν», δήλωσε ο Robert Orlowski, M.D., Ph.D., καθηγητής στο Florence Maude Thomas Cancer Research και τωρινός πρόεδρος του Τμήματος Λεμφώματος και Μυελώματος στο MD Anderson Cancer Center του Πανεπιστημίου του Τέξας. «Η παρούσα ανάλυση τριετούς παρακολούθησης καταδεικνύει ότι ο συγκεκριμένος αναστολέας πρωτεασώματος εξακολουθεί να προσφέρει ένα παρατεταμένο όφελος συνολικής επιβίωσης και σταθερό προφίλ ασφάλειας για τους ασθενείς με υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα». 

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τα αποτελέσματα της τριετούς παρακολούθησης στη μελέτη ENDEAVOR, καθώς η βελτιωμένη συνολική επιβίωση αντανακλά τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και την μακροχρόνια ασφάλεια του carfilzomib σε ασθενείς με υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα», δήλωσε ο Sean E. Harper, M.D., αντιπρόεδρος Έρευνας και Ανάπτυξης στην Amgen. «Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι όταν ένας ασθενής υποτροπιάσει, το carfilzomib, ως καθιερωμένη θεραπεία-εκλογής, θα πρέπει να αντικαταστήσει το bortezomib».

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε αυτή την επικαιροποιημένη ανάλυση ήταν σύμφωνες με εκείνες που είχαν αρχικά αναφερθεί στην ENDEAVOR. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥20%) στους ασθενείς που έλαβαν carfilzomib ήταν: αναιμία, διάρροια, πυρεξία, υπέρταση, δύσπνοια, κόπωση, βήχας, αϋπνία, λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, ναυτία, βρογχίτιδα, ασθένεια, οσφυαλγία, θρομβοπενία, περιφερειακό οίδημα, κεφαλαλγία και μυϊκοί σπασμοί.

Τα αποτελέσματα από την αρχική ανάλυση της συνολικής επιβίωσης στη μελέτη ENDEAVOR δημοσιεύτηκαν πρόσφατα online στο The Lancet Oncology. Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο συνδυασμός Kd μείωσε τον κίνδυνο θανάτου κατά 21% σε σχέση με το συνδυασμό Vd. Οι ασθενείς που έλαβαν carfilzomib έζησαν 7.6 μήνες περισσότερο από τους ασθενείς που έλαβαν bortezomib (διάμεση OS 47.6 μήνες για τον Kd έναντι 40.0 μηνών για τον Vd, HR=0.79, 95% CI, 0.65-0.96).

Tο κλινικό πρόγραμμα του carfilzomib εξακολουθεί να εστιάζει στην παροχή λύσεων για γιατρούς και ασθενείς ως προς τη θεραπεία αυτού του συχνά υποτροπιάζοντος και δύσκολα αντιμετωπίσιμου καρκίνου. Το carfilzomib είναι διαθέσιμο για ασθενείς με μυέλωμα που έχει υποτροπιάσει ή είναι ανθεκτικό σε άλλη θεραπεία ενώ εξακολουθεί να ερευνάται για ένα μεγάλο εύρος συνδυασμών αλλά και πληθυσμών ασθενών.

Σχετικά με τη μελέτη ENDEAVOR

Η τυχαιοποιημένη δοκιμή ENDEAVOR (RandomizEd, OpeN Label, Phase 3 Study of Carfilzomib Plus DExamethAsone Vs Bortezomib Plus DexamethasOne in Patients With Relapsed Multiple Myeloma – Τυχαιοποιημένη, Ανοιχτή Μελέτη Φάσης 3 του Συνδυασμού Καρφιλζομίμπης και Δεξαμεθαζόνης Έναντι του Συνδυασμού Βορτεζομίμπης και Δεξαμεθαζόνης σε Ασθενείς με Υποτροπιάζον Πολλαπλό Μυέλωμα), σε 929 ασθενείς, αξιολόγησε το carfilzomib σε συνδυασμό με χαμηλή δόση δεξαμεθαζόνης (Kd), έναντι του bortezomib σε συνδυασμό με χαμηλή δόση δεξαμεθαζόνης (Vd) σε ασθενείς των οποίων το πολλαπλό μυέλωμα είχε παρουσιάσει υποτροπή μετά από τουλάχιστον ένα αλλά όχι περισσότερα από τρία θεραπευτικά σχήματα. Το κύριο τελικό σημείο της δοκιμής ήταν η PFS, η οποία ορίζεται ως ο χρόνος από την έναρξη της θεραπείας έως την εξέλιξη της νόσου ή τον θάνατο.

Οι ασθενείς λάμβαναν, έως την εξέλιξη της νόσου, carfilzomib (με τη μορφή έγχυσης σε διάστημα 30 λεπτών) κατά τις ημέρες 1, 2, 8, 9, 15 και 16 κάθε κύκλου θεραπείας 28 ημερών, σε συνδυασμό με χαμηλή δόση δεξαμεθαζόνης (20 mg). Για τον Κύκλο 1 μόνο, η χορήγηση του carfilzomib γινόταν σε δόση των 20 mg/m2 κατά τις ημέρες 1 και 2. Εάν ήταν ανεκτό, η δόση κλιμακωνόταν στα 56 mg/m2 από την ημέρα 8 του Κύκλου 1 και στο εξής. Στους ασθενείς που λάμβαναν bortezomib (1.3 mg/m2) μαζί με χαμηλή δόση δεξαμεθαζόνης (20 mg), η χορήγηση του bortezomib γινόταν υποδορίως ή ενδοφλεβίως κατά τη διακριτική ευχέρεια του ερευνητή και σε συμφωνία με τις αντίστοιχες  εγκρίσεις του bortezomib από τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές. Ποσοστό μεγαλύτερο του 75% των ασθενών στο σκέλος ελέγχου λάμβανε bortezomib υποδορίως. Η μελέτη διεξήχθη σε 235 κέντρα παγκοσμίως. Για πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δοκιμή, παρακαλείστε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.clinicaltrials.gov, με αριθμό ταυτοποίησης δοκιμής NCT01568866, ή την ενότητα των Ενημερωτικών Δελτίων του ιστοτόπου της Amgen.com.

Σχετικά με το Πολλαπλό Μυέλωμα

Το πολλαπλό μυέλωμα είναι ένας ανίατος αιματολογικός καρκίνος που χαρακτηρίζεται από ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο ύφεσης και υποτροπής. Είναι μία σπάνια και πολύ επιθετική νόσος που αντιστοιχεί στο 1% περίπου όλων των περιστατικών καρκίνου. Στις Ελλάδα, περίπου 1.400 άτομα ζουν με πολλαπλό μυέλωμα, είτε ενεργό είτε σε ύφεση.

Σχετικά με το carfilzomib 

Το πρωτεάσωμα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κυτταρική λειτουργία και ανάπτυξη μέσω της αποδόμησης των πρωτεϊνών που έχουν υποστεί βλάβη ή δεν είναι πλέον απαραίτητες. Το carfilzomib παρεμποδίζει τη δράση του πρωτεασώματος, οδηγώντας σε υπερβολική συσσώρευση πρωτεϊνών στο εσωτερικό των κυττάρων. Το carfilzomib μπορεί να προκαλέσει κυτταρικό θάνατο σε κάποια κύτταρα, ιδιαίτερα δε στα μυελωματικά, που είναι πιο πιθανό να περιέχουν υψηλότερη ποσότητα μη φυσιολογικών πρωτεϊνών.

Το carfilzomib είναι εγκεκριμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ακόλουθη ένδειξη:

  • Σε συνδυασμό είτε με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη ή μόνο με δεξαμεθαζόνη για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα, οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη θεραπεία.

Το carfilzomib είναι επίσης εγκεκριμένο στις Η.Π.Α, Αργεντινή, Αυστραλία, Μπαχρέιν, Καναδά, Χονγκ Κονγκ, Ισραήλ, Ιαπωνία, Κουβέιτ, Λίβανο, Μακάο, Μεξικό, Ταϊλάνδη, Κολομβία, Νότια Κορέα, Κατάρ, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τουρκία, Ρωσία, Βραζιλία, Ινδία, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετες αιτήσεις έχουν υποβληθεί για το carfilzomib σε ρυθμιστικές αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο και οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.