Το κάπνισμα μπορεί να είναι επιβλαβές και για το έντερα και να αυξήσει και τον κίνδυνο εμφάνισης νόσου του Crohn, αναφέρει νέα έρευνα.

Ειδικός δήλωσε ότι είναι πιο πιθανό να συμβεί σε ανθρώπους με αντιδραστική νόσο των αεραγωγών, υποδεικνύοντας ότι η φλεγμονή στους πνεύμονες συνδέεται με τη φλεγμονή στο έντερο.

Το κάπνισμα αυξάνει επίσης το επίπεδο των κυττάρων CD4+ T, τα οποία απελευθερώνουν πρωτεΐνη που ευνοεί τη φλεγμονή, την ιντερφερόνη-γάμμα.

Αυτά τα λευκά αιμοσφαίρια που ενεργοποιούνται από τον καπνό στους πνεύμονες ταξιδεύουν στο παχύ έντερο και προκαλούν κολίτιδα.

Ο ειδικός δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι το κάπνισμα ενεργοποιεί συγκεκριμένα λευκά αιμοσφαίρια στους πνεύμονες, που ενδεχομένως στη συνέχεια κινούνται προς το παχύ έντερο και προκαλούν εντερική φλεγμονή.

Πρόσθεσε, ότι οι καπνιστές- ιδιαίτερα όσοι έχουν εντερική νόσο- θα πρέπει να μειώσουν το κάπνισμα.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης αυξημένα επίπεδα βλέννης και φλεγμονής στο παχύ έντερο και αίμα στα κόπρανα των ποντικών που είχαν εκτεθεί στον καπνό.

Πηγές: American chemical society.