Ο FDA ενέκρινε το πρώτο χάπι του οποίου  η πορεία στον οργανισμό του ανθρώπου θα μπορεί να ακολουθηθεί με ψηφιακά μέσα.

Συγκεκριμένο φάρμακο, που συνταγογραφείται για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και των μανιακών επεισοδίων έχει ενσωματωμένο αισθητήρα που καταγράφει ότι το φάρμακο έχει ληφθεί από τον ασθενή.

Επίθεμα που φορά ο ασθενής μεταδίδει την πληροφορία σε smartphone.

Οι πληροφορίες μπορούν επίσης να αποστέλλονται στον γιατρό, αν ο ασθενής έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

Ειδικοί θεωρούν ότι θα βελτιωθεί η συμμόρφωση στην αγωγή, αν και η εταιρεία που ανέπτυξε το χάπι σημειώνει ότι αυτό δεν έχει αποδειχτεί για το προϊόν της.

Ο αισθητήρας έχει το μέγεθος κόκκου άμμου και ενεργοποιείται όταν έρχεται σε επαφή με τα γαστρικά υγρά.

Χρειάζονται 30 λεπτά έως 2 ώρες για να εντοπιστεί η κατάποση του χαπιού.

Στέλεχος του FDA, δήλωσε ότι το να μπορούμε να παρακολουθούμε την κατάποση των φαρμάκων που συνταγογραφούνται για τις ψυχικές νόσους ενδεχομένως μπορεί να είναι χρήσιμο για τους ασθενείς.