Η χειρουργική αντιμετώπιση της χρόνιας ημικρανίας μειώνει τη συχνότητα και την ένταση των πονοκεφάλων και βελτιώνει την ικανότητα αντιμετώπισης και την καθημερινή λειτουργικότητα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Plastic and Reconstructive Surgery.

Η εγχείρηση για την ημικρανία αναγνωρίζεται ως αποτελεσματική αγωγή για ανθρώπους με χρόνιες, έντονες ημικρανίες που δεν ανταποκρίνονται σε άλλες αγωγές.

Η μέθοδος αναπτύχθηκε από πλαστικούς χειρουργούς όταν παρατηρήθηκε ότι ορισμένοι ασθενείς είχαν λιγότερες ημικρανίες μετά από αισθητική επέμβαση στο μέτωπο.

Η έρευνα έγινε σε 90 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εγχείρηση για ημικρανίες, μεταξύ 2013 και 2015. Συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν με τα ερωτηματολόγια Migraine Headache Inventory, (MHI) και Pain Self Efficacy Questionnaire (PSEQ), πριν και μετά την εγχείρηση. Ένα χρόνο μετά την εγχείρηση, 74 συμμετέχοντες συμπλήρωσαν πάλι τα 2 ερωτηματολόγια.

Κατοπινά σκορ έδειξαν σημαντική βελτίωση, 112% υψηλότερα σε σχέση με την έναρξη, στο PSEQ, για παράδειγμα, το οποίο παρέχει πληροφορίες για τον  πόνο, τη λειτουργική αναπηρία και την ικανότητα διαχείρισης του πόνου κατά τις φυσιολογικές δραστηριότητες.

Πηγές:
Plastic and Reconstructive Surgery.