Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι αγωγές για τα πιο κοινά θέματα ψυχικής υγείας όπως άγχος και κατάθλιψη θα μπορούσαν να μην είναι αποτελεσματικές ή ακόμα και να οδηγήσουν σε αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα, στους αριστερόχειρες.

Σύμφωνα με ερευνητές του Cornell University in Ithaca, το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότερες έρευνες που εξετάζουν τον εγκέφαλο και τα συναισθήματα έχουν περιλάβει σημαντικά περισσότερους δεξιόχειρες σε σχέση με αριστερόχειρες.

Αυτές οι έρευνες έδειξαν ότι συγκεκριμένα συναισθήματα συνδέονται με καθένα από τα δυο ημισφαίρια.

Για παράδειγμα, συναισθήματα όπως ευτυχία, περηφάνεια και θυμός, ζουν στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου, ενώ συναισθήματα όπως αηδία και φόβος βρίσκονται στη δεξιά. Το μοντέλο αντιστρέφεται σε αριστερόχειρες.

Η θεωρία μπορεί να έχει σημαντικές εφαρμογές για ανθρώπους που λαμβάνουν αγωγή για το άγχος και την κατάθλιψη η οποία ονομάζεται νευρωνική θεραπεία, που αφορά ελαφρά ηλεκτρική ή μαγνητική διέγερση στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου για να ενθαρρύνει ορισμένες συναισθηματικές αντιδράσεις. Σε αριστερόχειρες, η αγωγή θα μπορούσε να αυξήσει άλλα συναισθήματα.

 

Πηγές:
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences