Αν και το κάπνισμα και η παχυσαρκία είναι 2 γνωστοί παράγοντες κινδύνου για καρκίνο στο πάγκρεας, ακόμα ένας παράγοντας μπορεί να είναι μεταλλάξεις στο γονίδιο BRCA2, που επίσης συνδέονται με τον καρκίνο μαστού και ωοθηκών.

Έρευνες εντόπισαν σχέση μεταξύ μεταλλάξεων στο γονίδιο BRCA2 και τον καρκίνο στο πάγκρεας, που σημαίνει ότι άνθρωποι που εξετάζονται και βρίσκονται θετικοί στη μετάλλαξη BRCA2 έχουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου στο πάγκρεας.

Πρόσφατες έρευνες εντόπισαν κληρονομικές μεταλλάξεις BRCA2 σε περίπου 1-4% των περιστατικών καρκίνου στο πάγκρεας, αναφέρει ο Sahar Nissim, MD, PhD, του Dana-Farber Cancer Institute.

Μετάλλαξη  BRCA2 είναι είτε κληρονομική είτε σωματική. Μετάλλαξη στο γονίδιο BRCA2, η στο BRCA1, μπορεί πιθανόν να προκαλεί καρκίνο αποτυγχάνοντας να επιδιορθώσει σπασμένο DNA και να αναδιατάξει χρωμοσώματα.

Ο Nissim δήλωσε ότι το να φέρει κάποιος τη μετάλλαξη δεν αποτελεί διάγνωση καρκίνου ή ένδειξη ότι σίγουρα θα εμφανίσει. Σημαίνει ότι συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό έχει αυξημένο δια βίου κίνδυνο να εμφανίσει καρκίνο.

Περίπου το 10% των περιστατικών καρκίνου στο πάγκρεας εκτιμάται ότι συμβαίνουν λόγω ισχυρού οικογενειακού ιστορικού της νόσου αλλά τα περισσότερα περιστατικά εμφανίζονται χωρίς σαφή αίτια.

Για ανθρώπους με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό η εξέταση συνιστάται τώρα στην ηλικία των 50 η 10 χρόνια πριν την πρώτη έναρξη της νόσου στην οικογένεια. Σε οικογένειες που το ιστορικό καρκίνου στο πάγκρεας συνδέεται σαφώς με κληρονομική μετάλλαξη του  BRCA2, γενετική εξέταση για τη μετάλλαξη που βρίσκεται στην οικογένεια μπορεί να βοηθήσει τις συστάσεις όσον αφορά την εξέταση.

Μέλη οικογένειας που σε εξέταση βρίσκονται θετικά στη μετάλλαξη BRCA2 συνιστάται να υποβληθούν σε εξετάσεις, ενώ τέτοιοι που είναι αρνητικοί στη μετάλλαξη BRCA2 δεν εκτιμάται ότι έχουν υψηλό κίνδυνο και επομένως δεν χρειάζεται να εξεταστούν.

Η εξέταση γίνεται με 2 είδη απεικονιστικών τεχνικών, τη  MRCP και την EUS.

Σε καρκίνους που σχετίζονται με τη μετάλλαξη BRCA2 ή BRCA1 φαίνεται πως η μετάλλαξη δημιουργεί μοναδική ευαλωτότητα στον καρκίνο που μπορεί να στοχευτεί  με αναστολείς PARP. Αυτοί μπλοκάρουν την επιδιόρθωση μονόκλωσης θραύσης που γίνεται δίκλωνη.

Σε φυσιολογικά κύτταρα που εκτίθενται σε αναστολείς PARP, αυτά επιδιορθώνονται σε διαδικασία που απαιτεί γονίδια BRCA2 και BRCA1.

Ωστόσο σε καρκίνο του παγκρέατος που συνδέεται με μεταλλάξεις BRCA2 ή BRCA1 και επομένως έλλειψη φυσιολογικού BRCA2 ή BRCA1, αυτές οι δίκλωνες θραύσεις δεν μπορούν να επιδιορθωθούν και τα καρκινικά κύτταρα θα πεθάνουν.

Ο ερευνητής σημείωσε ότι συγκεκριμένα σε καρκίνους που συνδέονται με τη μετάλλαξη BRCA2 ή BRCA1 πιστεύει ότι μπορούν οι επιστήμονες να εκμεταλλευτούν τη μοναδική ευαλωτότητα χρησιμοποιώντας αναστολείς PARP.