Όταν ένα παιδί με αυτισμό παίζει πιάνο ή τραγουδά, μπορεί να ωφεληθεί ο εγκέφαλός του, έδειξε νέα έρευνα.

Η μουσικοθεραπεία αύξησε τη συνδεσιμότητα σε σημανιτκά δίκτυα του εγκεφάλου. Επίσης βελτίωσε τις ικανότητες κοινωνικής επικοινωνίας και την ποιότητα ζωής για την οικογένεια παιδιών με με αυτισμό.

Η Aparna Nadig, του McGill University στο Μόντρεαλ, δήλωσε ότι η παγκόσμια ελκυστικότητα της μουσικής την κάνει παγκοσμίως εφαρμόσιμη και μπορεί να εφαρμοστεί με σχετικά λίγα μέσα σε μεγάλη κλίμακα σε πολλά πλαίσια, όπως στο σπίτι και το σχολείο.

Η έρευνα έγινε σε 51 παιδιά με αυτισμό ηλικίας 6-12 ετών, που χωρίστηκαν είτε σε ομάδα μουσικοθεραπείας είτε σε ομάδα ελέγχου.

Παιδιά στην ομάδα μουσικής, σε 45λεπτες συνεδρίες τραγουδούσαν, έπαιζαν όργανα και δούλεψαν με θεραπευτή για να εμπλακούν σε αλληλεπίδραση.

Τα παιδιά στην ομάδα ελέγχου δούλεψαν με τον ίδιο θεραπευτή σε διαδραστικό παιχνίδι αλλά χωρίς μουσικές δραστηριότητες.

Μετά από 3 μήνες, γονείς παιδιών στην ομάδα μουσικής ανέφεραν μεγαλύτερες βελτιώσεις στις ικανότητες επικοινωνίας των παιδιών και στην ποιότητα ζωής της οικογένειας σε σύγκριση με γονείς παιδιών στην ομάδα ελέγχου.

Γονείς παιδιών στις 2 ομάδες δεν ανέφεραν μειώσεις στην ένταση του αυτισμού.

Απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου αποκάλυψαν ότι τα παιδιά στην ομάδα μουσικής είχαν αυξημένη συνδεσιμότητα μεταξύ ακουστικών και κινητικών περιοχών του εγκεφάλου. Είχαν επίσης μειωμένη συνδεσιμότητα μεταξύ ακουστικών και οπτικών περιοχών του εγκεφάλου που συχνά υπερσυνδέονται σε ανθρώπους με αυτισμό.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο Translational Psychiatry.

Η ερευνήτρια Megha Sharda, του University of Montreal, δήλωσε ότι τα ευρήματα είναι συναρπαστικά και υποσχόμενα για την παρέμβαση στον αυτισμό.

Ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

 

 

Πηγές: Translational Psychiatry.