Ερευνητές του University of California, San Diego, ανέπτυξαν μέθοδο για τον εντοπισμό και τη μέτρηση του καρκίνου καθώς εξαπλώνεται στον οργανισμό.

Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά σχεδιασμένοι βιοαισθητήρες Fluorescence Resonance Energy Transfer και ειδικά μικροσκόπια που επεσήμαιναν φθορίζοντα σημάδια σε κύτταρο όγκου, που αντικατόπτριζαν τάσεις μετάστασης.

Αυτό τους επέτρεψε να προβλέψουν καλύτερα τη μεταστατική δυνατότητα ενός καρκινικού κυττάρου.

Ο καθηγητής Pradipta Ghosh, δήλωσε ότι ο καρκίνος δεν θα ήταν τόσο δύσκολος αν δεν έκανε μετάσταση.

Πρόσθεσε ότι το FRET βοηθά να εντοπιστεί η οδός ενός καρκινικού κυττάρου αναγνωρίζοντας την πρωτεΐνη του.

Όπως δήλωσε, αυτή η μετατροπή θα μπορούσε να είναι το σημείο σύγκλισης που γίνεται όταν ένα καρκινικό κύτταρο μεθίσταται.

Η μεταστατική δυνατότητα ενός καρκινικού κυττάρου ποικίλλει, δήλωσε ο Ghosh, επομένως οι γιατροί θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που συλλέχτηκαν από το FRET για να εξατομικεύσουν πιθανόν την αγωγή για κάθε ασθενή. Αυτό θα επέτρεπε στους γιατρούς να εντοπίσουν ένα μεταστατικό καρκινικό κύτταρο και να το αντιμετωπίσουν διαφορετικά από καρκινικό κύτταρο που δεν εξαπλώνεται.

Η ομάδα αναγνωρίζει ότι το FRET χρειάζεται τελειοποίηση αλλά πιστεύει ότι η δημιουργία  του είναι θετικό βήμα στην έρευνα για τα καρκινικά κύτταρα.

Υπάρχει η δυνατότητα όχι μόνο να αποκτηθούν πληροφορίες σε επίπεδο κυττάρου αλλά να δουμε την πλαστικότητα της διαδικασίας που συμβαίνει σε ένα κύτταρο.

Η έρευνα θα δημοσιευτεί στο Science Direct.

 

Πηγές: Science Direct.