Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται πιο συχνά σε νέους άντρες και χρειάζεται να γνωρίζουν τα σημάδια της νόσου.

Η Dr. Aditya Bagrodia, του  University of Texas Southwestern Medical Center, δήλωσε ότι πρόκειται για νόσο που αντιμετωπίζεται πολύ καλά, ιδιαίτερα αν διαγνωστεί έγκαιρα.

Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται το οίδημα χωρίς πόνο ή μάζα μεγέθους μπιζελιού ή βόλου  στον όρχι, αίσθηση βάρους στο όσχεο, πόνος στο όσχεο ή στη βουβωνική χώρα και ευαισθησία στο μαστό ή ανάπτυξή του.

Μόνο το 10% των ασθενών έχει πόνο στους άρχεις.

Αν ο καρκίνος εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος, οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν πόνο στην πλάτη, οίδημα στους λεμφαδένες, δυσκολία στην αναπνοή, πόνο στο θώρακα ή βήχα.

Άντρες που έχουν υψηλό κίνδυνο θα πρέπει να αυτοεξετάζονται μια φορά το μήνα. Στους παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται: Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου των όρχεων, προσωπικό ιστορικό καρκίνου των όρχεων, κρυψορχία και υπογονιμότητα.

Η διάγνωση σε αρχικό στάδιο μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ίασης με εγχείρηση και του να πρέπει κάποιος να υποβληθεί πιθανόν σε χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και πολλές εγχειρήσεις.