Η ημικρανία με αύρα συνδεόταν με αυξημένο κίνδυνο ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου όπως αναφέρει έρευνα στο Atherosclerosis Risk in Communities. Ωστόσο πρόσφατη  ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Headache αποκαλύπτει μη αναμενόμενα αποτελέσματα, που υποδεικνύουν οτι η εμφάνιση τέτοιων ημικρανιών πριν την ηλικία των 50 δεν συνδέεται με τέτοιο κίνδυνο.

Ωστόσο η εμφάνιση ημικρανίας με αύρα αργότερα, συνδέθηκε με υψηλότερο κίνδυνο.

Η ανάλυση έγινε σε 447 ανθρώπους με ημικρανία με αύρα και 1.128 χωρίς αύρα σε 11.592 συμμετέχοντες.

Σε 20 χρόνια υπήρχε διπλάσια αύξηση του κινδύνου για ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο όταν η έναρξη της ημικρανίας με αύρα ήταν στα 50 και αινώ σε σύγκριση με όσους δεν είχαν πονοκέφαλο.

Η έναρξη ημικρανίας με αύρα πριν την ηλικία των 50 δεν συνδεόταν με εγκεφαλικό επεισόδιο.

Επίσης η ημικρανία χωρίς αύρα δεν συνδεόταν με αυξημένο κίνδυνο, ανεξάρτητα από την ηλικία έναρξης.

Στον πληθυσμό μεγαλύτερης ηλικίας στην έρευνα ο απόλυτος κίνδυνος για εγκεφαλικό επεισόδιο ήταν 37/447 (8.27%) και χωρίς αύρα 48/1.128 (4.25%).

Η Dr. Μισελ Ανδρουλάκη του WJB Dorn VA Medical Center, δήλωσε οτι αθροιστικές επιδράσεις της ημικρανίας μόνης-με έναρξη πριν την ηλικία των 50- δεν αύξαναν τον κίνδυνο εγκεφαλικού σε μεγάλη ηλικία σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Αντίθετα η πρόσφατη εμφάνιση ημικρανίας στην ηλικία των 50 ή μετά συνδεόταν με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε μεγάλη ηλικία.