Με εκτιμώμενα 600 εκατομμύρια κρούσματα τροφικών ασθενειών ετησίως, τα μη ασφαλή τρόφιμα αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη υγεία και τις οικονομίες, επηρεάζοντας δυσανάλογα τους ευάλωτους και περιθωριοποιημένους ανθρώπους, ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα παιδιά, καθώς και τους πληθυσμούς που πλήττονται από πολεμικές συγκρούσεις ή δέχονται κύμα μεταναστών.

Αυτή η κοινή διάσκεψη θα συγκεντρώσει τους Υπουργούς Υγείας, τους Υπουργούς Γεωργίας, κορυφαίους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες, οργανισμούς-εταίρους καθώς και εκπροσώπους καταναλωτών, παραγωγών τροφίμων και διανομέων:

Στόχος είναι ο προσδιορισμός των βασικών δράσεων και στρατηγικών για την αντιμετώπιση των τρεχουσών και μελλοντικών προκλήσεων για την ασφάλεια των τροφίμων παγκοσμίως, καθώς και η ενίσχυση της δέσμευσης σε πολιτικό επίπεδο για την αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων, όπως αυτή αποτυπώνεται και στην Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030

Οι συνεχιζόμενες αλλαγές στο κλίμα, στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων και στα συστήματα προμήθειας επηρεάζουν τους καταναλωτές, τη βιομηχανία και τον ίδιο τον πλανήτη. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να έχουν αντίκτυπο στα συστήματα ασφάλειας των τροφίμων και να θέσουν προκλήσεις βιωσιμότητας και ανάπτυξης.