Άνθρωποι χωρίς ιστορικό καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού επεισοδίου που λάμβαναν ασπιρίνη σε χαμηλή δόση ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν ενδοκρανιακή αιμορραγία, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο JAMA Neurology, υποδεικνύει ότι τακτική λήψη ασπιρίνης σε χαμηλή δόση αυξάνει τον κίνδυνο ενδοκρανιακής αιμορραγίας.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η χρήση χαμηλής δόσης ασπιρίνης για την πρόληψη καρδιαγγειακών συμβάντων παραμένει αντιφατική, επειδή ο αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας μπορεί ενδεχομένως να σβήσει το γενικό όφελος. Μεταξύ μεγάλων αιμορραγικών συμβάντων, η ενδοκρανιακή αιμορραγία συνδέεται με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας και λειτουργική εξάρτηση.

Πηγές: JAMA Neurology,